Category Archives: Lớp 4

Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm) Bài 2. Chọn một đáp án […]

English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 – Part 2 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. […]

English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 – Part 1 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm) Bài 2. Chọn một đáp án […]

Các bài toán hay dành cho học sinh lớp 4, 5

Đang tải… 1. Cho số có hai chữ số. Nếu cùng viết thêm một chữ số n vào bên trái và bên phải số đã cho thì số đó tăng 21 lần. Tìm số đã cho. 2. Cho số có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đã cho, […]

Các bài toán về tổng của số tự nhiên và các chữ số của nó – Toán lớp 4, 5

Đang tải… 1. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 84. 2. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555. 3. Tìm số có bốn chữ số, biết rằng tổng […]

Các bài toán về số tự nhiên và tổng, hiệu, tích, thương các chữ số lớp 4, 5

Đang tải… 1. Cho số có hai chữ số. Nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích của các chữ số của số đã cho thì bằng số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho. 2. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đã cho gấp 8 lần […]

Các bài toán về số tự nhiên và các chữ số tạo thành lớp 4, 5

Đang tải… 1. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị. 2. Cho số có ba chữ số. Nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đã cho bị giảm đi 7 lần. Tìm số đã cho. 3. Một số có hai chữ số. Nếu […]

Bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ, hiệu và tỉ của hai số

Đang tải… Bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ, hiệu và tỉ của hai số DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA 2 SỐ ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ Bài 1: Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút chạy nhanh 2 phút .Lúc 6 giờ […]

Bài tập dạng tìm hai số khi biết hai hiệu số toán lớp 4

Đang tải… Bài tập dạng tìm hai số khi biết hai hiệu số toán lớp 4 DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU SỐ Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi ,em Minh 6 ,còn mẹ của Minh 36 tuổi .Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em. […]

Bài tập dạng trung bình cộng toán lớp 4

Đang tải… Bài tập dạng trung bình cộng toán lớp 4 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng .Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? Bài […]