Category Archives: Lớp 4

Đề 20 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… 1) Khi nhân một số có 3 chữ số với 45 bạn An đã làm như sau: Cô giáo nhân xét: “Ban An thuộc các bảng nhân; làm tính cộng  đúng có kết quả phép nhân là sai” Em hãy tìm các số chưa biết của phép nhân? 2) Tìm số có hai […]

Đề 19 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 19 Bài 1 : (4 điểm) Có hai thùng kẹo. Nếu thêm 200 gói vào thùng thứ nhất thì số kẹo ở hai thùng bằng nhau, nếu thêm 300 gói vào thùng thứ hai thì số kẹo ở thùng thứ hai sẽ gấp đổi số kẹo ở thùng thứ nhất. Tính số […]

Đề 18 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 18 Bài 1: (6 điểm) Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 6 ta được số  mới bằng 41 lần số phải tìm. Bài 2 : (5 điểm) Tính giá trị biểu thức: 1000 – 998 + 996 – 994 + […]

Đề 17 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 17 Bài 1: (4 điểm) Tổng hai số bằng 649. Số bé có hai chữ số. Thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé sẽ được số lớn. Tìm hai số đó ? Bài 2: (4 điểm) Tìm phân số bằng phân số 3/5, biết rằng hiệu của mẫu số […]

Đề 16 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 16 1.Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 2. Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ chữ số hàng đơn vị thì số đổ giảm đi 14 lần. 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 170m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta […]

Đề 15 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 15 Bài 1: ( 5 điểm ) Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý : Bài 2: (5 điểm) Thay các chữ trong các phép tính sau bằng những chữ số thích hợp :   Bài 3: ( 5 điểm ) Một kho lương thực đợt một nhập số […]

Đề 14 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 14 Bài 1: ( 5 điểm ) Tìm y, biết : Bài 2 : (4 điểm ) Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 5 thì ta được số mới mà tổng của số đã cho và số mới bằng […]

Đề 13 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 13 Bài 1: (4 điểm) Tìm giá trị của x trong mỗi biểu thức sau: Bài 2: (5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 360m, nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số đo chiều rộng thì được số đo chiều dài. Tính diện tích mảnh […]

Đề 11 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 11 1) Tìm năm số tròn chục liên tiếp. Có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số. 2) Tính giá trị của biều thức A sau đây một cách thuận tiện nhất: 3) Cho 3 chữ số 2, 3, x (x khác 0). Tổng của tất cả các số khác […]

Đề 10 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 10 1) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất: 2) a) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (có giải thích): b)Tổng các chữ số của một số có hai chữ số bằng 6. Nếu thêm vào số đó 18 đơn vị thì […]

Đề 9 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 9 1) Tìm x biết: 2) Trung bình, cộng của 3 số bằng 36. Biết số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất, số tlíứ ba bằng 5/3 số thứ hai. Tìm 3 số đó. 3) Một cửa hàng may có 6 thợ nhận may 900 bộ quần áo trong 1 […]

Đề 8 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 8 1) So sánh các phân số sau: 2) Tổng số bị trừ, số trừ và hiệu số là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm số bị trừ ? 3) Một người đi từ nhà ra thị xã, nếu đi bộ mỗi phức được 75m thì hết 20 phút. Nếu […]

Đề 6 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 6 1) Tính tổng sau bằng cách nhanh nhất. 5 + 10 + 15 +…+ 205 +59 x 4305 2) Hiệu của hai số tự nhiên là 723. Nếu xoá bỏ chữ số 9 là chữ số tận cùng của số trừ thì hiệu sẽ là 1119. Tìm hai số đó? 3) […]