Category Archives: Lớp 4

Đề 4 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 4 1) Tìm tổng của các số tự nhiên liên tiếp có bạ chữ số bằng cách thuận tiện nhất. 2) Trung bình cộng của bốn số là 60. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ 2 thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ […]

Đề 2 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

Đang tải… ĐỀ 2 1) a) Cho dãy số chẵn liên tiếp.  2, 4, 6, …………, 2274 Tìm chữ số thứ 1992 của dãy số. b)Tìm số có 4 chữ số biết rằng nếu viết các chữ số của 1 số theo thứ tự ngược lại ta được 1 số bằng 9 lần số đã […]

Đề 1 – Đề học sinh giỏi Toán lớp 4

Đang tải… ĐỀ 1 1) Tính: 2) Tìm hiệu lớn nhất giữa hai số tự nhiên khác nhau đều từ năm chữ số 5, 4, 7, 0, 1. 3) Liên đội Trần Phú tổ chức cho đội viên ỉớp ba và lớp bốn đi tham quan. Dự định lúc đầu số đội viên lớp ba […]

Ôn tập về đại lượng và hình học – Toán 4

Đang tải… ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ HÌNH HỌC 1.Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào chỗ chấm: a) 7/8 km …. 876m b) 6/5 km² …. 1203050m² 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12 tấn 45kg = …….. kg b) 1 ngày 3 giờ = …….. phút c) ¾ […]

Ôn tập về Toán điển hình – Toán 4

Đang tải… ÔN TẬP VỀ TOÁN ĐIỂN HÌNH An có 20 nhãn vở, Bình có số nhãn vở bằng 1/2 số nhãn vở cùa An. Căn có số nhãn vở nhiều hơn trang bình cộng của cả ba bạn là 6 cái. Hỏi Căn có bao nhiêu nhãn vở ? Tổng 2 số lẻ là […]

Ôn tập về phân số – Các phép tính với số tự nhiên – với phân số – Toán 4

Đang tải… ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN – VỚI PHÂN SỐ Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 2. So sánh các cặp phân số sau bằng cách thuận tiện nhất: 3. Tính bằng cách nhanh nhất: a)72 x 19 + 8 x 91 x […]

Ôn tập về số tự nhiên – Toán 4

Đang tải… ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000 a) Dãy số có bao nhiêu số trong đó có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn ? b) Dãy số có tất cả bao nhiêu chữ số ? Điền dấu (>, =, <) thích […]

Hình thoi – Toán 4

Đang tải… HÌNH THOI Bài học: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau AB//DC; BC//AD;  AB = BC = CD = DA.    Bài tập:                Một hình thoi có cạnh là 10cm. Một đường chéo là 12cm, một đường chéo là 16cm. Tính chu vi và diện […]

Các bài toán về phân số – Giải ngược từ dưới lên – Toán 4

Đang tải… CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ (Giải ngược từ dưới lên) Một tổ thủy lọi đào một đoạn mương. Buổi sáng tổ đào được 1/3 đoạn mương. Buổi chiều đào được 2/5 phần còn lại của đoạn mương, cuối ngày đoạn mương còn lại 12m. Hỏi: a) Đoạn mương dài bao nhiêu mét […]

Các bài toán về phân số – Toán 4

Đang tải… CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ Tổng của 2 số bằng l/4? thương của 2 số cũng bằng 1/4. Tìm 2 số đó ? Hiệu của 2 số bang 2/5, thương của 2 số cũng bằng 2/5. Tìm 2 số đó ? Để hoàn thành một công việc An làm phải mất 2 […]