Category Archives: Đề kiểm tra học kỳ II Toán 4

Đề 4 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đang tải… Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng 1.Trong các phân số sau , phân số nào bằng với phân số 4/3? A. 24/12           B.16/6                   C.8/6 2.Diện tích hình thoi MNPQ dưới đây là bao nhiêu? 3.Độ dài […]

Đề 3 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đang tải… Phần I: 1.Điền số vào chỗ trống (…) 2. a.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Tổng số tuổi của anh và em là 48 tuổi. Tuổi em bằng 1/2 tuổi anh,thì tuổi của em là bao nhiêu? A.36           B.24                C.16  […]

Bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán 4 – TH Sông Nhạn năm 2014-2015

Đang tải… Phần I: Trắc nghiệm: 6 điểm Chọn kết quả đúng (Hoặc điền kết quả vào chỗ chấm) Câu 1: (1,5 điểm) a) của 40 là: A. 5                    B. 25                    C. 20          […]

Kiểm tra học kỳ 2 các môn lớp 4 – TH Trần Quốc Toản năm 2010-2011

Đang tải… I- TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.    Câu 1:  Hình nào có ô vuông đã tô màu ?                       Câu 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200 chiều dài của phòng học đo được là 3cm. Chiều dài thật của phòng học là: a. 6 cm  b.  60 […]

Đề kiểm tra định kì cuối năm toán lớp 4 – TH Cửa Tùng năm 2017

Đang tải… Câu 1 (1đ). Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. A. 567899; 567898; 567897; 567896. B. 865742; 865842; 865942; 865043. C. 978653; 979653; 970653; 980653. D. 754219; 764219; 774219; 775219. Câu 2 (1đ). Cho các số  354200;  76895;  54321; 55   667. Số chia hết cho 2 […]

Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn toán 4 – Th Vĩnh Phương 2 năm học 2016-2017

Đang tải… I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bài 1:(1 điểm) Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:  M1 A.                         B.                             C.                      D. Bài 2:(1 điểm)  Số thích hợp viết vào chỗ […]

Đề KTĐK cuối năm môn toán 4 (TH Quế Phong) năm 2016-2017

Đang tải… 1. Mục đích đánh giá Đánh giá kết quả học tập môn  Toán lớp 4 vào thời điểm cuối năm học, chương trình 175 tiết/ năm. 2. Nội dung đánh giá: – Đọc viết phân số, so sánh phân số. – Các phép tính về phân số. – Giải các bài toán liên […]

Đề kiểm tra cuối năm môn toán 4 năm học 2016-2017

Đang tải… Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:   Câu 1 .Thương của và A.                B.               C.                D. Câu 2 .Phân số nào dưới đây bằng ? A.           […]

Đề kiểm tra môn toán lớp 4 cuối kì II năm học 2016-2017

Đang tải… PHẦN I: Trắc nghiện (6 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)                           A. 4              B. 40              C. 40853              D. 40 000 Câu 2. Số thích hợp điền […]

Kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 4 – TH Đồng Khởi năm 2016-2017

Đang tải… Phần 1: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: 1 giờ 15 phút  = . . . phút (1 điểm) (M 1) A. 75           B. 25           C. 115         Câu 2: Số thích hợp để viết vào ô trống của  (1 điểm) (M1) A […]