Category Archives: Giải BT SGK Toán lớp 4

Tính chất giao hoán của phép nhân – Toán lớp 4

Đang tải… BÀI : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN Nhân một số với 10, 100, 100,…. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Hoạt động 1. – Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”: + Chia hai đội: mỗi đội 4 bạn; các bạn còn lại cùng thầy làm trọng tài. + 1 bạn viết mười hai chục; […]

Hướng dẫn soạn bài Dãy số tự nhiên – Toán lớp 4

Đang tải… I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS: Biết được số tự nhiên và dãy số tự nhiên. Biết được đặc điểm của dãy số tự nhiên. 2. Kĩ năng: Biết điền số liền trước, liền sau của dãy số tự nhiên. HSKT: Nắm được dãy số tự nhiên. 3. Thái độ: Ham […]

Tổng hợp công thức, hướng giải các dạng toán lớp 4

Đang tải… I/ SỐ TỰ NHIÊN Trong hệ thập phân : 10 đơn vị = 1 chục       ;     10 chục = 1 trăm     ;     10 trăm = 1 nghìn 10 nghìn bằng chục nghìn (hay một vạn) ; 10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn. 1/ Thứ tự số tự nhiên : Để viết số […]

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa – Toán lớp 4

Đang tải… Hệ thống bài tập trong sách giáo khoa hết sức cơ bản, được chọn lọc kĩ lưỡng, hàm chứa rất nhiều vấn đề để học tập, khai thác và phát triển. Chúng ta hãy bắt đầu từ những bài toán trong sách giáo khoa. Bài toán 1 : Lớp 4A có 16 học […]

Ôn tập : Luyện tập chung ( Tiếp theo ) trang 179 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, …)Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là : A.3        […]

Ôn tập : Luyện tập chung trang 178 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Viết các số: a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy; b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư; c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.  Bài giải: a) 365 847;    […]

Ôn tập : luyện tập chung ( Tiếp theo ) trang 177 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. a) Đọc các số: 975 368 ;         6 020 975 ;        94 351 708 ;        80 060 090. b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu? Bài giải: a) 975 368: Chín trăm bảy mươi […]

Ôn tập : Luyện tập chung trang 176 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài giải: Tên các tỉnh pó diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn: Kon Tum; Lâm Đồng; Gia Lai; […]

Ôn tập : Về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó trang 176 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống : Câu 2 . Viết số thích hợp vào ô trống Câu 3. Hai kho chứa 1350 tấn thóc . Tìm số thóc của mỗi kho, biest rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai . Bài giải […]

Ôn tập : Về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trang 175 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống Câu 2. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây . Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây . Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ? Bài giải : Số cây đội 1 trổng được là: (1375 + […]

Ôn tập : Về tìm số trung bình cộng trang 175 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1.Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 137; 248 và 395.                 b) 348; 219; 560 và 725, Bài giải: a) (137 + 248 + 395) : 3 = 260 b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463 Câu […]

Ôn tập : Về hình học ( tiếp theo ) trang 174 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1.Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:  a) Đoạn thẳng song song với AB;  b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.   Bài Giải: a) Đoạn thăng DE song song với đoạn thăng AB; b) Đoạn thẳng CD vuông góc với đoạn thẳng BC. Câu 2. Hình vuông ABCD và hình chữ […]

Ôn tập : Về Hình học trang 173 SGK – toán lớp 4 tập 2

Đang tải… Câu 1. Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :  a) Các cạnh song song với nhau ; b) Các cạnh vuông góc với nhau . Bài giải: a) Các cạnh song song với nhau:  AB và DC. b) Các cạnh vuông góc với nhau: DA và AB ; AD và CD. Câu 2. […]