Category Archives: Toán có lời văn lớp 4

Toán hình học – Toán đố nâng cao lớp 4

Đang tải… Toán hình học lớp 4 BÀI 1: Một miếng đất hình bình hành có chiều cao 32 m cạnh đáy gấp 2 lần chiều cao. Hỏi miếng đất hình bình hành đó bằng bao nhiêu? BÀI 2: Có một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy 28 m, chiều cao bằng 3/4 […]

Toán trồng cây – Toán đố lớp 4

Đang tải… Toán trồng cây lớp 4 BÀI 1: Trước nhà Hùng có cột kilômét số 62, trước nhà Dũng có cột kilômet số 75. Hỏi từ nhà Hùng đến nhà Dũng có bao nhiêu cột kilômet? BÀI 2: Trên một quãng đường dài 252 m người ta trồng cây phượng, cứ 6m lại trồng […]

Toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – Toán 4 (P2)

Đang tải… Toán đố lớp 4 BÀI 1:  Hiện nay bố 32 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 5 lần tuổi con? BÀI 2: Hiện nay tuổi ông cộng tuổi cháu được 72 tuổi, tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi trước đây mấy năm tuổi ông gấp […]

Toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – Toán 4 (P1)

Đang tải… Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ BÀI 1: Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết số lớn bằng 7/2 số bé? BÀI 2: Tìm hai số có hiệu bằng 68, biết số lớn gấp 3 lần số bé. BÀI 3: Bác Ba hái chanh và cam, biết số quả cam […]

Toán tìm hai số biết tổng và tỉ của hai số đó – Toán 4 (P2)

Đang tải… Tìm hai số khi biết tổng và tỉ BÀI 1: Hùng có tất cả 48 viên bi gồm ba loại: xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng, số bi xanh cộng với số bi đỏ thì gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại […]

Toán tìm hai số biết tổng và tỉ của hai số đó – Toán 4 (P1)

Đang tải… Tìm hai số khi biết tổng và tỉ BÀI 1: Tìm hai số biết tổng bằng 90, biết rằng số lớn gấp 4 lần số bé? BÀI 2: Tìm hai số có trung bình cộng bằng 312, biết số bé bằng 3/5 số lớn. BÀI 3: Hai bó que tính có tổng cộng […]

Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Toán 4 (phần 2)

Đang tải… Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu BÀI 1: Biết trung bình cộng tuổi của bố, An và Hồng là 19 tuổi. Tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 25 tuổi. Hồng kém An 8 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi? BÀI 2: Có hai […]

Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Toán 4 (phần 1)

Đang tải… Toán đố nâng cao lớp 4 BÀI 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 12 lít dầu, tổng số dầu trong hai thùng là 68 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? BÀI 2: Tìm hai số trung bình cộng bằng 167 và số […]

Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

Đang tải… Bài toán tìm số trung bình cộng BÀI 1: Con heo và con chó nặng 102 kg, con chó và con bò nặng 177 kg, con bò và con heo nặng 231 kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu kilogam? BÀI 2: Một đội sản xuất có 18 công nhân chia […]

Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 1)

Đang tải… Toán đố nâng cao lớp 4 BÀI 1: Ba bạn An, Bình, Dũng chơi bi, An có 28 viên bi, Bình có 42 viên bi, Dũng có 26 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? BÀI 2: Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong hai […]

Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ – Toán lớp 4 (Phần 2)

Đang tải… Toán về tỉ lệ bản đồ BÀI 1: Có ba tổ công nhân cùng tham gia đắp đường, biết rằng nếu tổ một đắp được 3 m thì tổ hai đắp được 2 m, còn nếu tổ ba đắp dược 8 m thì tổ một đắp được 4 m, biết tổ hai đắp […]

Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ – Toán lớp 4 (Phần 1)

Đang tải… Bài toán về tỉ lệ lớp 4 BÀI 1: An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Em hãy tính: a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ? b. Tỉ số của số bi đỏ và bi của An. c. Tỉ số của sô bi […]

Phân số và các phép tính với phân số – Toán lớp 4 (Phần 3)

Đang tải… Bài tập về phân số toán lớp 4 BÀI 1:  Một cửa hàng bán một quyển vở giá 1200 đồng một quyển và một số sách với giá 4800 đồng một quyển, tổng số tiền bán sách và vở là 282000 đồng. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quyển vở? Bao nhiêu […]

Phân số và các phép tính với phân số – Toán lớp 4 (phần 2)

Đang tải… Cho phân số 23/45. Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ra ở mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới mà sau khi rút gọn được 19/15? BÀI 2: Tìm phân số bằng phân số 4/7, biết rằng phân số đó có mẫu số lớn hơn […]

Phân số và các phép tính với phân số – Toán lớp 4 (phần 1)

Đang tải… Toán lời văn lớp 4 BÀI 1: An có phân số 5/6, sau đó An viết 5 phân số bằng phân số 5/6 và có mẫu số lần lượt là 12; 30; 42; 66; 96. Hỏi An đã viết những phân số nào?   BÀI 2:  Hồng nói hai phân số 48/92 và […]