Category Archives: Tài liệu Tiếng Anh 5

Đáp án đề thi giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học – Tiếng Anh 5

Đang tải… Đáp án đề thi giao lưu Olympic Tiếng Anh 5 SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIAO LƯU OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC PHẦN I: 10 points Câu 1: (5 points)1. F 4. T2. F 5. T3. T Câu 2: (5 points)1. a 2. b 3. b 4. a 5. […]

Đề thi giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học – Tiếng Anh 5

Đang tải… Đề thi giao lưu Olympic Tiếng Anh 5 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THI GIAO LƯU OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Thời gian làm bài: 40 phút PHẦN I: NGHE HIỂU Câu 1: Listen about Mai and tick True (T) or False(F)   True False 1. Mai’s mother teaches in Minh […]

Final test of english for the fifth graders

Đang tải… Final test of english for the fifth graders                    School year: …………  –    Testing date: ………………. Time allotted: 35 minutes School: Class: Student’s name: Scores: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts) I. Circle the odd one out (2,5pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A,B,C hoặc D. 1. A. Summer          […]

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 5 – Unit 12-19

Đang tải… Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 5 UNIT 12: OUR FREE-TIME ACTIVITIES ( hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của chúng tôi) I. Lesson 1,2: Newword: go fishing(v) : câu cá surf  the Net(v) lướt mạng go sightseeing (v) ngắm cảnh go camping (v) cắm trại go skating (v) trượt pa […]

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 5 – Unit 6-10

Đang tải… Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 5 UNIT 6. A VISIT TO THE ZOO Lesson 1 Newwords: Special(a) đặc biệt Amazing (a) ngạc nhiên Zoo keeper (n) người trông giữ vườn thú Show (n) buổi biểu diễn Animal (n) động vật Structure: S+ take + O+ to địa điểm…….( đưa ai đó […]

Đáp án đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 4 – Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ

Đang tải… Đáp án đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 4  PHÒNG GIÁO DỤC QUỲNH PHỤ   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HS GIỎI LỚP 4 NĂM HỌC ………… Môn : Tiếng Anh (Thời gian làm bài 40 phút) Bài 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm (2đ). 1. A:  please 2. […]

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 4 – Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ

Đang tải… Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 4 PHÒNG GIÁO DỤC QUỲNH PHỤ   ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU Môn : Tiếng Anh lớp 4 (Thời gian làm bài 40 phút)    Họ và tên:…………………………………………………………………Lớp :…………………. Trường tiểu học: ………………………………………………….SBD: ………………….   Bài 1: Có bao nhiêu cách phát âm phần gạch […]

Đáp án đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 5 – Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ

Đang tải… Đáp án đề thi năng khiếu Tiếng Anh 5 PHÒNG GIÁO DỤC QUỲNH PHỤ   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU   NĂM HỌC …………………….. Môn : Tiếng Anh lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút) Bài 1: (2,5 đ) Mỗi từ chọn đúng được 0,5 điểm. […]

Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 5 – Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ

Đang tải… Đề thi năng khiếu môn Tiếng Anh 5  PHÒNG GIÁO DỤC QUỲNH PHỤ   ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU Môn : Tiếng Anh lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút) NĂM HỌC …………..       Họ và tên:…………………………………………………………………………..Lớp :…………………….     Trường tiểu học: ………………………………………………………………SBD: …………………….. Điểm bằng số Điểm bằng chữ […]

Homework – Lesson 4 – Bài tập Tiếng Anh 5

Đang tải… Homework – Lesson 4 – Tiếng Anh 5 Teacher’s name:……………….                   Student’s name:……………..                                  Homework –  Lesson 4 I. Complete the boxes. Country Nationality Country Nationality 1.Australia 2.Brazil 3.Combodia 4.Viet Nam 5.Malaysia 6.Indonesia 7.Japan 8.Laos 9.Korea 10.The Philipines 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… […]

Lesson 2 – Unit 20 – Bài tập Tiếng Anh 5

Đang tải… Lesson 2 – Unit 20 – Tiếng Anh 5 Ex1 Rewrite the senteces. 1. Nha Trang/ small/ Ha Noi City.                         …………………………………………….. 2. Life in Da Nang/ expensive/ life in HCM City. …………………………………………… 3. Da Lat/ exciting/ London.                                  ……………………………………………… 4. Huong River/ small/ […]