Category Archives: Lớp 6

Các dạng toán về phép nhân phân số – Toán lớp 6

Đang tải… Các dạng toán về phép nhân phân số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. a/b . c/d = ac/bd 2. Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một […]

Unit 5 – Natural wonders of the world (phần X, XI, XII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đang tải… Unit 5 – Natural wonders of the world (phần X, XI, XII)   X. Find the mistake in the four underlined parts of each sentence and correct it. XI. Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Use […]

Unit 2 – My home (phần I, II, III) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đang tải… Unit 2 – My home (phần I, II, III)   Topic: Houses, rooms and furniture Phonetics: Sounds /z/, /s/, /¡z/ Grammar: – Review: There is/ There ore – Prepositions of place Vocabulary: – Words to describe types of houses – Words to describe rooms and furniture Skills: – Talking about and describing houses, […]

Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng – Vật lý 6

Đang tải… CHỦ ĐỀ 10: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG  A/ LÝ THUYẾT. I. Khối lượng riêng là gì ? * Công thức tính khối lượng riêng: Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. * Công thức: D = m/V                      D là khối […]

Đề cương ôn tập kiểm tra HK2 – Vật lý 6 – Năm học 2017-2018

Đang tải…  xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh lớp 9: Đề cương ôn tập kiểm tra HK2 – Vật lý 6 Đề cương ôn tập kiểm tra HK2 – Vật lý 6  MÔN VẬT LÝ 6 A. LÝ THUYẾT: 1. RÒNG RỌC 1.Cấu  tạo: Ròng rọc là một bánh xe nhỏ, […]