Đề kiểm tra 15 phút – Góc – Số đo góc – Cộng hai góc – Vẽ góc – Đề 15 – Toán 6

Loading...
()

Đang tải…

Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia OA, vẽ ba tia OB, OC, OD sao cho góc AOB = 25°, AOC = 50° và góc AOD = 120°. Tính số đo các góc COD và góc BOD.

toán 6

Vì OC và OD cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA mà góc AOC < góc AOD (50° < 120°) nên tía OC nằm giữa hai tia OA và OD.

Ta có:

gsoc AOC + góc COD = góc AOD

50° + góc COD = 120°

góc COD = 120° – 50° = 70°

Loading...

Vì OB và OD cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA mà góc AOB < góc AOD (25° < 120°) nên tia OB nằm giữa hai tia OA và OD.

Ta có:

góc AOB + góc BOD = góc AOD.

25° + góc BOD = 120° 

góc BOD = 120° – 25° = 95°

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Cities of the world – Part 2 – Bài tập Tiếng Anh 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *