Đề kiểm tra 15 phút -Nửa mặt phẳng – Đề 5 – Toán 6

Loading...
()

Đang tải…

Cho hai tia Oa , Ob không đối nhau, trên tia Oa lấy A, trên tia Ob lấy B (A,B không trùng O). Gọi C là gaio điểm nằm giữa hai điểm A và B.

Vẽ đoạn OD sao cho B nằm giữa A và D.

a.Hỏi trong hai tia AC,OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA và OB?

b.Lấy E thuộc tia đối của tia OC. Tia OE có cắt đoạn thẳng AB không?

c.Trong ba tia OA, OB,OE tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

toán 6

a. Vì C là điểm nằm giữa hai điểm A và B , nên tia OC nằm giữa hai tia Oa và Ob. B nằm giữa hai điểm A và D nên đoạn thẳng AB không cắt tia OD. Do đó tia OD không nằm giữa hai tia Oa và Ob.

Loading...

b.Tia OE không cắt đoạn thẳng AB.

c. Trong ba tia OA và OB,OE không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Tiết luyện tập trang 39 sách giáo khoa toán lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *