Category Archives: Bài Tập làm văn mẫu lớp 6

Phần 1 Phương pháp làm văn lớp 6 – Văn miêu tả – 101 bài văn lớp 6

Đang tải… A.Đặc điểm của văn miêu tả 1.Văn miêu tả là gì? Văn miêu tả là loại văn giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh.. làm cho đối tượng miêu tả như hiện lên trước mắt người […]

Phần 1 Phương pháp làm văn lớp 6 – Văn tự sự – 101 bài văn hay lớp 6

Đang tải… 1.Khái niệm a.Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề bày tỏ thái […]