Category Archives: Giải bài tập SGK Toán 6

Bài thực hành: Trồng cây thẳng hàng – Sách giáo khoa toán lớp 6

Đang tải… Trồng cây thẳng hàng toán lớp 6 1.Nhiệm vụ a, Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B. b, Đào hố trong cây thẳng hàng với hai cây A  và B đã có bên lề đường. 2.  Chuẩn bị Mỗi nhóm hai học sinh chuẩn bị: –  Ba cọ […]

Ôn tập phần hình học sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Ôn tập phần hình học toán lớp 6 tập 2 Bài 1: a) Góc là gì? b) Góc bẹt là gì? c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt. Bài 2: a) Góc vuông là gì? b) Góc nhọn là gì? c) Góc tù là gì? Bài 3: Vẽ: a) Hai […]

Chữa tiết tam giác sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Tam giác toán lớp 6 Bài 43: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình tạo thành bởi ……. được gọi là tam giác MNP. b) Tam giác TUV là hình ……. Bài 44: Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau: Bài 45: Xem hình 55 rồi trả lời […]

Chữa tiết đường tròn sách giáo khoa toán lớp 2 tập 2

Đang tải… Đường tròn toán lớp 6 tập 2 Bài 38: Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O. a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm. b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua […]

Thực hành đo góc trên mặt đất sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Thực hành đo góc trên mặt đất 1. Dụng cụ đo góc trên mặt đất Để đo góc trên mặt đất người ta dùng môt dụng cụ gọi là giác kế. Nó gồm một đĩa tròn được đặt nằm ngang trên một giá ba chân. Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn. Trên […]

Chữa tiết luyện tập trang 87 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 2

Đang tải… Luyện tập trang 87 toán lớp 6 Bài 33 : Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy = 130°. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x’Ot. Bài 34: Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc xOy = 100°. Gọi Ot là tia phân […]

Tia phân giác của góc sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Tia phân giác của góc toán lớp 6 Bài 30: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 25°, góc xOy = 50°. a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? b) So sánh góc tOy và góc […]

Vẽ góc cho biết số đo sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Vẽ góc cho biết số đo toán lớp 6 tập 2 Bài 24: Vẽ góc xBy có số đo bằng 45o. Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45o. Bài 25 : Vẽ góc IKM có […]

Khi nào thì xOy + yOz = xOz toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Khi nào thì xOy + yOz = xOz toán lớp 6 Bài 18 : Hình 25 cho biết OA nằm giữa hai tia OB , OC, Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả. Bài 19 : Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy’, xOy = 120o. Tính […]

Chữa tiết số đo góc sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Số đo góc toán lớp 6 tập 2 Bài 11 : Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt. Bài 12: Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.                    Bài 13: Đo các góc […]

Chữa tiết góc sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Góc toán lớp 6 tập 2 Bài 6: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là …… Điểm O là …… Hai tia Ox, Oy là …… b) Góc RST có đỉnh là ……, có hai cạnh là …… c) Góc bẹt […]

Nửa mặt phẳng sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Nửa mặt phẳng toán lớp 6 tập 2 Bài 1: Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng. Bài 2: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không? […]

Ôn tập chương III sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Ôn tập chương III toán lớp 6 tập 2 Bài 154: Cho phân số x/3 . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có: Bài 155: Điền số thích hợp vào ô vuông: Bài 156. Rút gọn: Bài 157. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ: 15 […]

Biểu đồ phần trăm sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Biểu đồ phần trăm toán lớp 6 tập 2 Bài 149: Viết các số liệu nêu trong ?, hãy dựng biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Bài 150: Điểm kiểm tra môn toán của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16. Bài 151: Muốn đổ […]

Chữa tiết luyện tập trang 59 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2

Đang tải… Luyện tập trang 59 toán lớp 6 tập 2 Bài 142. Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 999/1000 = 99,9%. Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 […]