Category Archives: Đề kiểm tra học kỳ II Toán 8

Đề tham khảo toán 8 học kỳ 2 năm học 2012-2013 (quận 3)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề tham khảo toán 8 học kỳ 2 năm học 2012-2013 (quận 3). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em tham khảo […]

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 quận Tân Phú năm 2014 – 2015

Đang tải… Cùng kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 quận Tân Phú năm 2014 – 2015. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời […]

Đề kiểm tra học kỳ II – Môn toán lớp 8 – Thcs Nguyễn Trường Tộ (2018-2019)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kỳ II – Môn toán lớp 8 – Thcs Nguyễn Trường Tộ (2018-2019). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời […]

Bộ đề thi học kì II – Môn Toán 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm (2010-2018)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Bộ đề thi học kì II – Môn Toán 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm (2010-2018). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các […]

Đề kiểm tra học kỳ 2 – Môn Toán lớp 8 quận Tân Phú (2014-2015)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kỳ 2 – Môn Toán lớp 8 quận Tân Phú (2014-2015). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em […]

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì II năm học 2018-2019

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề cương ôn tập Toán 8 học kì II năm học 2018-2019. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em tham khảo và […]

Đề kiểm tra học kỳ II – Môn Toán 8 quận Bình Tân năm học 2016-2017

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kỳ II – Môn Toán 8 quận Bình Tân năm học 2016-2017. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các […]

Đề kiểm tra HKII Toán lớp 8 – PGD huyện Củ Chi năm học 2013-2014

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra HKII Toán lớp 8 – PGD huyện Củ Chi năm học 2013-2014. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em […]

Đề kiểm tra học kỳ II – Môn Toán 8 – PGD&ĐT quận 4 năm 2015-2016

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kỳ II – Môn Toán 8 – PGD&ĐT quận 4 năm 2015-2016. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các […]

Đề kiểm tra học kì II Toán khối 8 năm học 2015 – 2016

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra học kì II Toán khối 8 năm học 2015 – 2016. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em tham […]

Đề tham khảo kiểm tra học kì 2 – Toán 8 trường Quốc tế Á Châu (2017-2018)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề tham khảo kiểm tra học kì 2 – Toán 8 trường Quốc tế Á Châu (2017-2018) . Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời […]

Đề tham khảo kiểm tra học kỳ II – Toán 8 trường THCS Huỳnh Khương Ninh (2017-2018)

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề tham khảo kiểm tra học kỳ II – Toán 8 trường THCS Huỳnh Khương Ninh (2017-2018). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời […]

Đề tham khảo thi HKII Toán lớp 8 trường THCS Văn Lang năm 2017-2018

Đang tải… Cùng  kiểm tra, hệ thống lại kiến thức môn Toán qua Đề tham khảo thi HKII Toán lớp 8 trường THCS Văn Lang năm 2017-2018. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các em tham […]