Category Archives: Tài liệu toán 8

Đề cương ôn tập toán 8 Đại số chương III

Đang tải… 1. Phương trình bậc nhất một ẩn: là phương trình có dạng ax + b = 0 (a ≠ 0). Thông thường để giải phương trình này ta chuyển những hạng tử có chứa biến về một vế, những hạng tử  không chứa biến về một vế. 2. Phương trình quy về phương […]

Các trường hợp đồng dạng của tam giác Toán 8

Đang tải… Các trường hợp đồng dạng của tam giác           * Kiến thức cần biết:           Hai tam giác bình thường có ba trường hợp đồng dạng là cạnh – cạnh – cạnh, cạnh – góc – cạnh và góc – góc. Hai trường hợp đầu […]

Bài tập về trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Hình học 8

Đang tải… Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A (góc A < 90 độ). Các đường cao AD và CE cắt nhau tại H. a) Tính BC biết HD = 4, HA = 32; b) Tính AE biết BC = 24, BE = 9. Bài 2. Tam giác ABC vuông tại A. Đường […]

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 – Học kì II

Đang tải… LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ: 1) Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, với  a và b là hai số đã cho và a ≠ 0. Ví dụ : 2x – 1 = 0     (a = 2; b = – 1) – Phương trình bậc […]

Đề cương ôn tập học kỳ II và cuối năm Toán lớp

Đang tải… I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:A- Lý thuyết :1- Thế nào là hai phương trình tương đương ?Cho ví dụ .2- Thế nào là hai bất phương trình tương đương ?Cho ví dụ .3 – Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình .So sánh.4- Định nghĩa phương trình bậc nhất […]

Nhân đơn thức, đa thức với đa thức – Đại số 8

Đang tải… Nhân đơn thức, đa thức với đa thức Bài 1. Rút gọn Bài 2. Chứng minh giá trị của bt sau không phụ thuộc vào biến x Bài 3. Tìm x biết: Bài 4. Xác định các hệ số a, b, c biết với mọi x thì: Bài 5. File PDF