Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài tập vật Lý 9 bài 1 dòng điện

1.1 (SBT, trang 4). Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

Lời giải:

Vì I tỉ lệ thuận vói U nên:

Suy ra :

1.2 (SBT, trang 4). Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

Lời giải:

Vì I tỉ lệ thuận với U nên:

1.3 (SBT, trang 4). Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải:

Kết quả cần kiểm tra là I_{2}.

Vì I tỉ lệ thuận với U nên:

Như vậy kết quả của bạn học sinh đưa ra là sai.

1.4 (SBT, trang 4). Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là :

Xem thêm  Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 của tổ toán quận 8 năm 2018-2019

A. 3V                                            

B. 8V.

C. 5V             

D. 4V.

Đáp án:

Chọn D. 

1.5 (SBT, trang 4). Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Đáp án:

Chọn C. Ti lệ thuận với hiệu điện thế.

1.6 (SBT, trang 5). Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào ?

A. Tăng 4 lần.                                      

B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần.                                      

D. Giảm 2 lần.

Đáp án:

Chọn A. Tăng 4 lần.

1.7 (SBT, trang 5). Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường; độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?

Giải bài tập vật Lý 9 bài 1 dòng điện

Hướng dẫn:

Vì I ~ U và U = 0 thì I = 0 nên đồ thị là đường thắng đi qua gốc tọa độ. 

Xem thêm  Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Ninh Bình (2015-2016)

Đáp án:

Chọn B.

1.8 (SBT, trang 5). Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I_{1} khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12 V. Để dòng điện này có cường độ I_{2} nhỏ hơn I_{1} một lượng là 0,61 I_{1} thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu ?

A. 7,2 V                                       

B. 4,8 V

C. 11,4 V.                                    

D. 19,2 V.

Đáp án:

Chọn B.

1.9 (SBT, trang 5) Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Lời giải:

Muốn có dòng điện chạy qua vật dẫn thì giữa hai đầu vật dẫn phải có một hiệu điện thế.

Mặt khác, với một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn đó.

Vì vậy, muốn tăng cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn thì phải tăng hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

1.10 (SBT, trang 5). Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I_{1} khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U_{1} = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I_{2} lớn gấp I_{1} bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?

Xem thêm  Tổng hợp về ngữ pháp – Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2

Lời giải:

Ta có:

1.11 (SBT, trang 5). Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

Lời giải:

Ta có:

=> U_{1} – U_{2} = 4V

Vậy giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đi một lượng là 4V

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.