Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện

C1 (SGK, trang 4). Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế.

Lời giải:

Từ kết quả thí nghiệm ta thấy: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

C2 (SGK, trang 5). Dựa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa U và I, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ độ hay không.

Lời giải:

Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện

Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện

 

   Mỗi cặp U và I cho ta một điểm xác định trên mặt phăng tọa độ (UOI).

   Tất cả các điếm xác định phải nằm trên (hoặc nằm rất gần) đường thẳng đi qua gốc tọa độ (hình vẽ). Điểm nào nằm xa đường thì phải đo lại cặp số U, I.

 

 

 

C3 (SGK, trang 5). 

Từ đồ thị hình 1.2, hãy xác định:

Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V.

b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Lời giải:

– Chia mỗi khoảng trên trục tung và trục hoành thành ba phần bàng nhau (mỗi phần là 0,5V và 0,1 A) để có các giá trị hiệu điện thế 2,5V; 3,5V và các giá trị cường độ dòng điện tương ứng.

Xem thêm  Bài 26 – Clo – Hóa học 9

– Từ một điểm M bất kì trên đồ thị, hạ các đường thẳng vuông góc xuống các trục OU và OI để xác định các giá trị U, I cần tìm.

C4 (SGK, trang 5). Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Lời giải:

– Lần đo 1 :

– Lần đo 2:

Các lần đo còn lại tính tương tự ta có:

U_{3} = 4,0 (V); U_{4} = 5,0 (V) và I_{5} = 0,3 (A)

C5 (SGK, trang 5). Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Lời giải:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.