Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R

BÀI 1 (SGK, trang 32)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3 mm^{2} được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Gợi ý cách giải :

– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Lời giải:

Điện trở của dây dẫn:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:

BÀI 2 (SGK, trang 32) Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R_{1} = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1.

Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R_{2} là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là R_{b} = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm^{2}. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R_{1} + R_{2} . Từ đó suy ra R_{2} .

b) Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn và thay số.

Giải:

a) Cách 1:

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

Xem thêm  Đề kiểm tra cuối học kì I – Toán 9 – Quận Đống Đa

Biến trở có trị số:

R_{2} = R - R_{1} = 20 – 7,5 = 12,5 (Ω)

Cách 2:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là:

U_{1} = I.R_{1} = 0,6.7,5 = 4,5 (V)

Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là:

U_{2} = U - U_{1} = 12 – 4,5 = 7,5 (V)

Điện trở của biến trở là:

b) Chiều dài của dây dẫn làm biến trở là:

BÀI 3 (SGK, trang 33) Một bóng đèn có điện trở R_{1} = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R_{2} = 900Ω vào hiệu điện thế U_{MN} = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm^{2} . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

Giải:

a) Vì: R_{1} //  R_{2} nên:

Điện trở của dây nối là:

R_{12} nt R_{d}  nên:

R_{MN}R_{12}R_{d} = 360 + 17 = 377(Ω)

b) Cách 1:

Cường độ dòng điện ở mạch chính:

R_{1} //  R_{2} nên hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn:

U_{1} = U_{2} = U_{12} = I.R_{12} ≈ 210 (V)

Cách 2:

R_{12} nt R_{d} nên:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.