Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài 24 vật lý 9 từ trường ống dây

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Lời giải:

– Giống nhau: Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và phần từ phổ ở bên ngoài thanh nam châm giống nhau.

– Khác nhau: Ta không tạo được phần từ phổ trong lòng thanh nam châm nhưng lại tạo được phần từ phổ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua. 

Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?

Lời giải:

Đường sức từ ở trong lòng ống dây và bên ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm.

Lời giải:

Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ cùng đi vào đầu này và cùng đi ra ở đầu kia của ống dây.

Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thứ nhất ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình 24.4. Xác định tên các cực của ống dây.

Giải bài 24 vật lý 9 từ trường ống dây

Lời giải:

– Dựa vào sự định hướng của kim nam châm, vẽ một đường sức từ trùng vói trục kim nam châm và trục của ống dây.

Xem thêm  Đề tham khảo kiểm Đại số 9 – Chương 1 trường thcs Chu Văn An (2009-2010)

– Xác định chiều của đường sức từ là chiều đi vào ở đầu A và đi ra ở đâu B của ống dây. Vì vậy, đầu A của ống dây là cực Nam còn đầu B là cực Bắc.

Trên hình 24.5 có một kim nam châm bị vẽ sai chiều. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng. Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

Giải bài 24 vật lý 9 từ trường ống dây

Lời giải:

Kim nam châm 1 và 4 cùng nằm trên một đường sức từ, nếu kim 1 đúng chiều thì kim 4 cũng đúng chiều.

Kim nam châm 2 và 3 cùng nằm trên một đường sức từ .và cũng có chiều như kim nam châm 1 và 4.

Kim nam châm 5 có chiều ngược lại với tất cả các kim nam châm.

Như vậy kim nam châm 5 bị vẽ sai chiều.

Dòng điện trong ống dây có chiều đi vào từ đầu A và đi ra ở đầu B của ống dây.

Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây.

Giải bài 24 vật lý 9 từ trường ống dây

Lời giải:

Các đường sức từ có chiều đi ra ở đầu A cua ống dây nên đầu A là cực Bắc, đầu B là cực Nam.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Phân tích tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu trong đoạn trích tác phẩm Chiếc lược ngà (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005). Từ câu chuyện, em rút ra được cho mình bài học gì? – Bài văn chọn lọc lớp 9

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.