Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài tập vật lý 9 truyền tải điện năng

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.                          

B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.                         

D. không tăng, không giảm.

Đáp án:

Chọn A. Tăng 2 lần.

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.                          

B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.                          

D. giảm 4 lần.

Đáp án:

Chọn B. Giảm 2 lần.

Khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, dùng cách nào trong hai cách dưới đây có lợi hơn? Vì sao ?

a. Giảm điện trở của đường dây đi 2 lần.

b. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên hai lần.

Lời giải:

a) Nếu giảm điện trở của đường dây đi 2 lần thì công suất hao phí sẽ giảm đi 2 lần.

b) Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên 2 lần thì công suất hao phí sẽ giảm đi 4 lần. Vậy dùng cách tăng hiệu điện thế có lợi hơn.

Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện ?

Lời giải:

Muốn giảm phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải điện năng đi xa cần phải tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây tải điện. Vì vậy, người ta phải đặt một máy biến thế (máy tăng thế) ở đầu đường dây tải điện. Ở nơi sử dụng điện, thường chỉ sử dụng hiệu điện thế 220V nên phải có một máy biến thế thứ hai (máy hạ thế) đặt ở nơi sử dụng để giảm hiệu điện thế.

Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?

Xem thêm  Đề 8 – Đề cương ôn tập HKI Toán 9

A. Tăng lên hai lần.

B. Tăng lên bốn lần.

C. Giảm đi hai lần.

D. Giảm đi bốn lần.

Đáp án:

Chọn A. Tăng lên hai lần.

Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?

A. 200 000V

B. 400 000V

C. 141 000V

D. 50 000V

Đáp án:

Chọn C. 141000V.

Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở của dây tải điện để làm giảm công suất hao phí vì toả nhiệt?

Lời giải:

Theo công thức:

Trọng đó chất làm dây dẫn đã được chọn trước nên điện trở suất ρ không đổi và chiều dài l của đường dây không đổi. Vậy muốn giảm điện trở thì phải tăng tiết diện S của đường dây tải điện. Điều đó có nghĩa là phải dùng dây dẫn có tiết diện lớn, tốn rất nhiều kim loại. Mặt khác, khi đường dây có tiết diện lớn thì cần phải có hệ thống cột điện lớn để chống đỡ nên rất tốn kém và không an toàn. Vậy phí tổn đế tăng tiết diện của đường dây tải điện còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí.

Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 Km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200Km và hiệu điện thế 200000kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt P_{1}P_{2} của hai đường dây.

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018

A. P_{1} = P_{2}

B. P_{1} = 2P_{2}

C. P_{1} = 4P_{2}

D. P_{1} = 0,5P_{2}

Giải:

– Điện trở của dây tải điện được tính bởi công thức:

Giải bài tập vật lý 9 truyền tải điện năng

– Δ P_{1} ; Δ P_{2} lần lượt là công suất hao phí do tỏa nhiệt trên hai đường dây tải điện là:

Giải bài tập vật lý 9 truyền tải điện năng

Giải bài tập vật lý 9 truyền tải điện năng

Chọn B.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.