Bài 43. Ảnh của một vật thể tạo bởi thấu kính hội tụ – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Bài tập lý 9 ảnh tạo bởi kính hội tụ

Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. AB là ảnh của AB.

Bài tập lý 9 ảnh tạo bởi kính hội tụ

a. AB là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?

b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F của thấu kính trên.

Giải:

Bài tập lý 9 ảnh tạo bởi kính hội tụ

a) A’B’ là ảnh ảo vì nó cùng chiều với vật AB.     

b)Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật, xa thấu kính hơn vật.

c) Xác định O, F, F’ bằng phép vẽ.

– Nối B’ với B, cắt A tại O (tia đi qua quang tâm đi thẳng).

– Từ O dựng đường vuông góc với A, đó là vị trí đặt thấu kính.

– Từ B dựng tia đi song song với A tới thấu kính tại I thì tia ló đi qua tiêu điểm F’. Vậy nối B’I kéo dài cắt Δ tại F’.

– Lấy OF’ = OF, ta được hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính hội tụ.

Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=2f.

Bài tập lý 9 ảnh tạo bởi kính hội tụ

Giải:

a) Dựng ảnh:

Bài tập lý 9 ảnh tạo bởi kính hội tụ

b) Xét ΔABF ~ ΔOHF, ta có hệ thức:

Vậy h’ = h.

– Xét ΔA’B’F ~ ΔOIF’, ta có hệ thức:

Suy ra OA’ = OF’ + A’F’ = f + f = 2f.

Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là d’ = 2f = d.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

Xem thêm  A closer look 1 –  Unit 1 Local Environment? Trang 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới
a. Thấu kính hội tụ là thấu kính có 1. cho ảnh thật ngược chiều với vật.
b. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở ngoài khoảng tiêu cự.
2. cùng chiều và lớn hơn vật.
c. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở trong khoảng tiêu cự. 3. phần rìa mỏng hơn phần giữa.
d. Một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ.
4. cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
e. Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ
5. cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng đúng bằng tiêu cự.

Đáp án:
Cách ghép đúng: a-3; b – 1; c – 4; d – 5; e – 2.

Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

Đáp án:

Chọn A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Tròi.

Chỉ ra câu sai. Chiếu một chum tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:

Xem thêm  Unit 11 Changing roles in the society – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 2)

A. loe rộng dần ra.

B. thu nhỏ dần lại.

C. bị thắt lại.

D. gặp nhau tại một điểm.

Đáp án:

Chọn A. Loe rộng dần ra.

Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu:

A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.

B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.

C. tia tới song song với trục chính.

D. tia tới bất kì.

Đáp án:

Chọn C. 

Chiếu một tia sáng vào một thấu kình hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính, nếu:

A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.

B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.

C. tia tới song song với trục chính.

D. tia tới bất kì.

Đáp án:

Chọn B. 

Chỉ ra câu sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ.

A. Ta có thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh.

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hoặc nhỏ hơn cây nến.

C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến.

Đáp án:

Chọn C. 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Thấu kính là một khối thủy tinh có hai mặt cầu hoặc 1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng.
b. Có thể làm thấu kính bằng các vật liệu trong suốt như 2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.
c. Trục chính của thấu kính là một 3. thủy tinh, nhựa trong, nước, thạch anh, muối ăn,…
d. Quang tâm của thấu kính là một điểm trong thấu kính mà 4. một mặt cầu và một mặt phẳng.
Xem thêm  Đề minh họa trắc nghiệm số 15 – Tài liệu học tập Toán 9

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 4; b – 3; c – 2; d – 1.

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho
b. Vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho
c. Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ
d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ
1. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
2. luôn luôn lớn hơn vật.
3. ảnh thật.
4. ảnh ảo.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 3; b – 4; c – 1; d – 2.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.