Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Vật lý 9 ảnh tạo bởi thấu kính phân kì

Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 của hai tia tới xuất phát từ một điểm sáng S.

Vật lý 9 ảnh tạo bởi thấu kính phân kì

a. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì ?

b. Bằng cách vẽ hãy xác định ảnh S và điểm sáng S.

Giải:

Vật lý 9 ảnh tạo bởi thấu kính phân kì

a) Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì vì các tia ló ra khỏi thấu kính ngày càng đi xa Δ.

b) Xác định ảnh S’ và điếm sáng S.

– Tia ló (2) đi qua quang tâm, kéo dài tia ló (2) về phía trước thấu kính, cắt tia ( 1 ) kéo dài tại S’ là ảnh của S.

– Tia (1) là tia ló có phương đi qua tiêu điếm F, vậy tia tới cua nó phải đi song song với A. Vậy từ 1 dựng tia song song với A cắt tia (2) kéo dài tại S là điểm sáng cần tìm.

Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F (hình 44-45.4).

Vật lý 9 ảnh tạo bởi thấu kính phân kì

a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính đã cho.

b. Vận dụng kiến thức hình học hãy tính độ cao h’ của ảnh theo h và khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính theo f.

Xem thêm  Chương II – Bài 20 : Hợp kim sắt : Gang , Thép – trang 25 – Sách bài tập Hóa Học 9

Giải:

a) Dựng ảnh:

Vật lý 9 ảnh tạo bởi thấu kính phân kì

– Từ B dựng tia đi song song với Δ tới thấu kính tại điếm I,  tia ló (1) sẽ có phương đi qua tiêu điếm phía trước thấu kính.

– Từ B dựng tia đi qua quang tâm o, tia ló (2) tiếp tục truyền thẳng không đối hướng.

Tia ló (1) kéo dài và tia ló (2) cắt nhau tại điếm B’ ở phía trước thấu kính. B’ là ảnh của điểm B. Từ B’ hạ đường vuông góc với Δ, cắt Δ tại điếm A’ là ảnh của điểm A. 

A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính phân kì.

b) Tính h’ và d’ theo h và f.

Ta có: ΔBB’I = ΔAB’O => BB’ = OB’

ABO có A’B’ // AB và B là trung điểm của OB => AA’ = OA’

=> A’B’ = 0,5AB và OA’ = 0.5OA

Vậy h’ = 2h và d’ = 0,5d = 0,5f.

Di chuyển một ngọn nến dọc theo trục chính của một thấu kính phân kì, rồi tìm ảnh của nó, ta sẽ thấy gì?

A. Có lúc ta thu được ảnh thật, có lúc ta thu được ảnh thật.

B. Nếu đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính ta sẽ thu được ảnh thật.

C. Ta chỉ thu được ảnh ảo, nếu đặt ngọn nến trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

D. Ta luôn luôn thu được ảnh ảo dù đặt ngọn nến ở bất kì vị trí nào.

Đáp án:

Chọn D.

Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:

Xem thêm  Đề số 5 – Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Văn – Tài liệu học tập

A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.

B. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.

C. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.

D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.

Đáp án:

Chọn B.

Đặt ngón tay trước một thấu kính, rồi đặt mắt sau thấu kính ta thấy một ảnh lớn hơn chính ngón tay đó. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo?. Thấu kính là hội tụ hay phân kì?

A. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

B. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính phân kì.

D. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính phân kì.

Đáp án:

Chon B.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Thấu kính phân kì là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặc
b. Đặt một cái cốc rỗng trên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy dòng chữ nhỏ đi. Đáy cốc đóng vai trò như
c. Trục chính của thấu kính phân kì là một
d. Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà
1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng.
2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.
3. một thấu kính phân kì.
4. một mặt cầu lõm và một mặt phẳng.

 

Xem thêm  Giải bài tập Toán 9 tập 1 – Luyện tập – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 4; b – 3; c – 2; d – 1.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn cho
 
b. Nếu quan sát một vật qua thấu kính phân kì mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật thì
 
c. Ảnh ảo của một vật cho bởi các thấu kính và gương bao giờ cũng
 
d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính phân kì luôn luôn
1. cùng chiều với vật.
 
2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước thấu kính.
 
3. thấu kính đó phải là thấu kính phân kì.
 
4. ảnh ảo

Đáp án:

Cách gtíép đúng: a – 4; b – 3; c – 1 ; d – 2.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.