Bài 49. Mắt cận và mắt lão – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài tập vật lý 9 mắt cận mắt lão

Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận?

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm.

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Đáp án:

Chọn D.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

a. Ông Xuân khi đọc sách cũng như khi đi đường không phải đeo kính,
 
b. Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính, còn khi đi đường không thấy đeo kính,
 
c. Ông Thu khi đọc sách cũng như khi đi đường đều phải đeo cùng một loại kính,
 
d. Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo kính, còn khi đọc sách lại không đeo kính,
 
1. kính của ông ấy không phải là kính cận hoặc kính lão mà chỉ có tác dụng che bụi và gió cho mát.
 
2. ông ấy bị cận thị.
 
3. mắt ông ấy còn tốt, không có tật.
 
4. mắt ông ấy là mắt lão.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a-3; b-4; c-2; d – 1.

Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Xem thêm  Skills 1 –  Unit 2 City Life? Trang 22 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

Khi không đeo kính thì người đó nhìn rõ vật xa nhất là 50 cm.

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài tập vật lý 9 mắt cận mắt lão

Muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận (C_{c}) của mắt.

Xét ΔFOI ~ ΔFAB, ta có hệ thức:

Vậy OA’ = 2OA = 50 (cm) = OF

Khi không đeo kính, nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 50cm.

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ?

A. Không mắt tật gì.

B. Mắt tật cận thị.

C. Mắt tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Đáp án:

Chọn C. Mắc tật lão thị.

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắt tật gì.

B. Mắt tật cận thị.

C. Mắt tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Đáp án:

Chọn A. Không mắc tật gì.

Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắt tật gì.

Xem thêm  12 đề thi HK II môn Toán lớp 9 (sưu tầm) – Tài liệu Toán 9

B. Mắt tật cận thị.

C. Mắt tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Đáp án:

Chọn B. Mắc tật cận thị.

Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính. Khi đọc sách thì phải đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

A. Không mắt tật gì.

B. Mắt tật cận thị.

C. Mắt tật viễn thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Đáp án:

Chọn C. Mắc tật lão thị.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Người có mắt tốt thì nhìn rõ được những vật.
 
b. Người bị cận thị chỉ nhìn rõ được
 
c. Mắt người già không nhìn rõ được các vật ở
 
d. Kính cận là thấu kính phân kì, còn kính lão là
1. gần mắt. Cho nên khi đọc sách, người già phải đeo kính lão.
 
2. thấu kính hội tụ.
 
3. các vật nằm trong khoảng khá hẹp trước mắt; Chẳng hạn từ 15 cm đến 40 cm trước mắt.
 
4. Nằm trước mắt từ khoảng khách 25 cm trở ra.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 4; b – 3; c – 1; d – 2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Kính cận là thấu kính
 
b. Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão không nhìn rõ
 
c. Kính lão là
 
d. Người có mắt tốt có thể nhìn rõ các vật trước mắt, cách mắt từ
1. thấu kính hội tụ. Kính lão càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.
 
2. 25 cm đến vô cùng.
 
3. phân kì. Kính cận càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.
 
4. các vật ở gần.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 3; b – 4;- c – 1; d – 2.

Xem thêm  Đề khảo sát học sinh lớp 9 – Môn Toán – Trường THCS Nghĩa Tân (2015-2016)

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.