Bài 50. Kính lúp – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài tập vật lý 9 kính lúp

Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

A. Một ngôi sao.                        

B. Một con vi trùng.

C. Một con kiến.                        

D. Một bức tranh phong cảnh.

Đáp án:

Chọn B. Một con kiến.

Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp ?

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.

D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.

Đáp án:

Chọn C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật hay nhìn trực tiếp thấy vật? Có thể làm thí nghiệm đơn giản nào để để chứng minh câu trả lời của em là đúng?

Giải:

Khi quan sát một vật qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật.

Có thể làm thí nghiệm đơn giản để kiểm nghiệm lại điều này bằng cách đưa kính lúp lại gần một phần chiếc bút chì. Ta thấy phần bút chì được nhìn qua kính có kích thước lớn hơn phần bút chì nhìn ngoài kính.

Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn ? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn?

Giải:

Khi quan sát cùng một vật trong cùng một điều kiện, dùng kính lúp có số bội giác 3x ta sẽ thấy ảnh lớn hơn khi dùng kính lúp có số bội giác 2x. Kính, lúp có số bội giác 2x có tiêu cự dài hơn kính có số bội giác 3x.

Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

Xem thêm  Bài 18 Phép phân tích và tổng hợp luyện tập phân tích và tổng hợp – BT Ngữ văn 9

a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?

Giải:

a) Dựng ảnh:

Giải bài tập vật lý 9 kính lúp

b) Ảnh ảo lớn hơn vật.

c) ΔOAB ~ ΔOA’B’. ta có hệ thức:

ΔFOI ~ ΔFA’B’, ta có hệ thức:

Từ (1) và (2) suy ra: A’B’ = 5AB

a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet?

Gợi ý: Hãy dựng ảnh, không cần đúng tỉ lệ. Dựa vào hình vẽ để tính.

b. Dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm để quan sát vật nói trên. Ta cũng muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet ?

c. Cho rằng trong cả hai trường hợp, người quan sát đều đặt mắt sát sau kính để nhìn ảnh ảo. Hỏi trong trường hợp nào người ấy có cảm giác là ảnh lớn hơn?

Giải:

a) Vẽ hình:

Giải bài tập vật lý 9 kính lúp

ΔOAB ~ ΔOA’B’, ta có hệ thức:

ΔFOI ~ ΔFA’B’, ta có hệ thức:

Từ (1) và (2) suy ra: OA’ = 90cm; OA = 9cm.

b) Giải tương tự như trên, ta có: OA’ = 360cm; OA = 36cm.

c) Trong cả hai trường hợp ảnh đều cao 10mm.

Trong trường hợp a) ánh cách mắt 90cm, trường hợp b) ảnh cách mắt 360cm.

Vậy trường hợp a) ảnh ở gần mắt hơn trường hợp b), do đó người quan sát sẽ có cảm giác ảnh ở trường họp a) lớn hơn.

Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?

Xem thêm  Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh – Đề số 4

A. Một người thợ sửa đồng hồ.

B. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.

C. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng.

D. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa.

Đáp án:

Chọn D.

Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?

A. 10 cm

B. 15 cm

C. 5 cm

D. 25cm

Đáp án:

Chọn D.                                                   ‘

Tác dụng của kính lúp là tạo ra một ảnh ảo và lớn hờn vật nằm trong giới hạn thấy rõ của mắt người quan sát tức là ảnh phải có số bội giác G >1.

Sô bội giác của kính lúp đưo’c tính băng công thức: G = 25/f(cm)

Để G >1 thì f phải nhỏ hơn 25cm, vì nếu tiêu cự f = 25cm thì số bội giác G = 1 và kính lúp sẽ mất tác dụng.

=> Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm không thể dùng làm kính lúp được.

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào?

A. Một ảnh thật, ngược chiều vật.

B. Một ảnh thật, cùng chiều vật.

C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật.

D. Một ảnh ảo, cùng chiều vật.

Đáp án:

Chọn D.

Trên giá đỡ của một thấu kính có ghi 2,5x. Đó là:

A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5 cm.

B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5 cm.

C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.

D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.

Đáp án:

Chọn C.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem thêm  Đề 33 – Suy nghĩ của em về lòng trung trực – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9
a. Kính lúp là
 
b. Tiêu cự của kính lúp không được dài hơn
 
c. Số bội giác của một kính lúp là một đại lượng
 
d. Số bội giác của kính lúp được tính bằng công thức
 
1. dùng để đánh giá tác dụng của kính. Kính có số bội giác càng lớn sẽ cho ta thu được một ảnh càng lớn trên màng lưới của mắt.
 
2. 
 
3. 25 cm. Vì nếu tiêu cự dài hơn 25cm thì số bội giác sẽ nhỏ hơn 1 và kính lúp sẽ mất tác dụng.
 
4. một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 4; b – 3; e – 1 ; d – 2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Muốn quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta phải đặt vật
 
b. Khi đó, kính sẽ cho ta một
 
c. Tất nhiên, nếu đặt vật sát ngay mặt kính lúp thì
 
d. Còn nếu ta đặt vật tại tiêu điểm của kính thì
1. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
 
2. kính sẽ chẳng có tác dụng gì, vì trong trường hợp này không xác định được ảnh.
 
3. ta cũng sẽ quan sát được ảnh của vật qua kính.
 
4. trong khoảng tiêu cự của kính.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a -4; b – 1; c – 2; d – 3.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.