Bài 51. Bài tập quang hình học – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải vật lý 9 bài tập quang hình học

Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu?

Giải vật lý 9 bài tập quang hình học

A. Trên đoạn AN.                                      

B. Trên đoạn NH.

C. Tại điểm N.                                            

D. Tại điểm H.

Đáp án:

Chọn B. Trên đoạn NH.

Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy:

A. một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

C. một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật.

Đáp án:

Chọn B. Một ảnh cùng chiều lớn hon vật.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

a. Vật kính máy ảnh là một
 
b. Kính cận là một
 
c. Thể thủy tinh là một
 
d. Kính lúp là một
 
1. thấu kính hội tụ có tiêu cự có thể thay đổi được.
 
2. thấu kính hội tụ, dùng để tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật.
 
3. thấu kính hội tụ bằng thủy tinh, dùng để tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật.
 
4. thấu kính phân kì.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 3; b – 4; c – 1; d – 2.

Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2 cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5 cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.

Xem thêm  Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – Tỉnh Phú Thọ năm 2010 – 2011

a. Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c. Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu xentimet ? Ảnh cao bao nhiêu xentimet ?

Giải:

a) Dựng ảnh của vật AB:

Giải vật lý 9 bài tập quang hình học

b) A’B’ là ảnh ảo.

c) ΔOAB ~ ΔOA’B’, ta có hệ thức:

 

ΔFOI ~ ΔFA’B’, ta có hệ thức:

 

Mặt khác: OI = AB                (3)

Từ(l), (2), (3) suy ra:

Trong đó AO = 16cm, OF’ = 12cm

Thế (4) và (1) :

Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10 cm thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50 cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

Giải:

Vật đặt trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính. Vì thấu kính đặt cách mắt 10cm nên tiêu cự của thấu kính là:

f = 50 – 10 = 40 (cm)

Người ta muốn chụp ảnh một bức tranh có kích thức 0,48 m x 0,72 m trên một phim có kích thước 24 mm x 36 mm, sao cho ảnh thu được có kích thước càng lớn càng tốt. Tiêu cự của vật kính máy ảnh là 6 cm.

a. Ảnh cao bằng bao nhiêu lần vật ?

b. Hãy dựng ảnh (không cần đúng tỉ lệ) và dựa vào hình vẽ để xác định khoảng cách từ vật kính đến bức tranh.

Giải:

a) Ngắm cho chiều cao và chiều rộng của ảnh phù họp tối đa với chiều cao và chiều rộng của phim.

Xem thêm  Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Sở GD&ĐT Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Khi đó ta có:

 

Vật ảnh cao bằng 1/20 lần vật.

b) Dựng ảnh:

Giải vật lý 9 bài tập quang hình học

ΔOIP ~ ΔA’B’F’, ta có hệ thức:

 

Từ (1) và (2) suy ra: OA = 126cm.

Trên hình 51.2 có vẽ một tia sáng chiếu từ không khí vào nước. Đường nào trong số các đường 1, 2, 3, 4 có thể ứng với tia khúc xạ?

Giải vật lý 9 bài tập quang hình học

A. Đường 1.

B. Đường 2.

C. Đường 3.

D. Đường 4.

Đáp án:

Chọn C.

Thấu kính phân kì có khả năng cho:

A. ảnh thật nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật lớn hơn vật.

C. ảnh ảo nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo lớn hơn vật.

Đáp án:

Chọn C.

Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Điểm cực cận quá gần mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt.

B. Điểm cực cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt.

C. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.

D. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá xa mắt.

Đáp án:

Chọn A.

Chọn hàng có nội dung đúng trong bảng dưới đây.

Đáp án:

Chon B.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì
 
b. Trong trường hợp tia sáng truyền vuông góc với mặt nước thì
 
c. Thấu kính hội tụ có thể cho
 
d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng lớn hơn vật. Trừ trường hợp
 
1. cả ảnh thật và ảnh ảo. Khi vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính thì ảnh sẽ là ảnh thật.
 
2. vật đặt sát mặt thấu kính.
 
3. góc tới và góc khúc xạ đều bằng 0. Ta coi như tia sáng truyền thẳng.
 
4. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a-4; b-3; c – 1; d – 2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem thêm  Giáo án cả năm môn Toán Hình học lớp 9 – Tài liệu học tập Toán 9
a. Mắt lão giống mắt tốt ở chỗ khi nhìn các vật ở xa  thì không phải đeo kính. Ngược lại,
 
b. Ngày xưa, muốn chụp ảnh phải lắp phim vào máy ảnh. Còn ngày nay
 
c. Muốn quan sát rõ chân của con kiến, ta có thể dùng
 
d. Kính lúp có số bội giác 3x sẽ có
 
1. trong máy ảnh kỹ thuật số, người ta không cần có phim.
 
2. kính lúp.
 
3. tiêu cự là 8,33 cm.
 
4. chỗ khác nhau là: khi đọc sách, mắt lão phải đeo kính, còn mắt tốt thì không.

Đáp án:

Cách ghép đúng: a – 4; b – 1 ; c – 2; d – 3.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.