Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

BÀI 1 (SGK, trang 17)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R_{1} = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R_{2}

 Lời giải:

a) Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện AB: U_{ab} 6

Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch: I = 0,5A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch điện là:

b) Cách 1 :

R_{1} mắc nối tiếp với R_{2} nên :

R_{td} = R_{1} + R_{2}

=> R_{2} = R_{td}R_{1} = 12 – 5 = 7 (Ω)

Cách 2:

U_{1} = I.R_{1} = 0,5.5 = 2,5 (V)

U_{2} = U - U_{1} = 6 – 2,5 = 3,5 (V)

BÀI 2 (SGK, trang 17)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R= 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

 Lời giải:

a) Ampe kế A_{1} đo cuờng độ dòng điện chạy qua điện trở R_{1}I_{1}= 1,2A.

=> U_{1} = I.R_{1} = 1,2.10 = 12 (V)

R_{1} mắc song song với R_{2} nên:

U_{ab} = U_{1} = U_{2} = 12V.

b) Cách 1:

Ampe kế A đo cườrig độ dòng điện chạy trong mạch: I = 1,8A.

=> I_{2} = I - I_{1} = 1,8 – 1,2 = 0,6 (A)

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

R_{1} mắc song song với R_{2} nên:

BÀI 3 (SGK, trang 18)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

Xem thêm  First term test 1-Bài tập nâng cao tiếng anh 9 chương trình mới

Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

 Lời giải:

a) R_{2} mắc song song với R_{3} nên:

R_{1} mắc nối tiếp với R_{MB} nên :

R_{AB}R_{1} + R_{MB} = 15 + 15 = 30 (Ω)

b) Cách 1 :

Ta có:

R_{1} mắc ở mạch chính nên I_{1} = I = 0,4A.

R_{2} // R_{3} nên U_{2} = U_{3} = U_{MB} = I.R_{MB} = 0,4.15 = 6 (V)

Cách 2:

R_{1} mắc nối tiếp với R_{MB} nên:

Mặt khác: U = U_{1} + U_{MB}

Nên:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.