BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài tập vật lý 9 điện trở dây dẫn

7.1 (SBT, trang 19) Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R_{1} và dây kia dài 6m có điện trở R_{2}. Tính tỉ số:

Giải:

Ta có:

Vậy:

7.2 (SBT, trang 19) Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.

a.Tính điện trở của cuộn dây.

b. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Giải:

Đổi đơn vị: I = 125mA = 0,125A.

a) Điện trở của cuộn dây là:

b) Điện trở của 1 m dẩy dẫn là:

7.3 (SBT, trang 19) Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, hai điểm M và N chia dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM=MN=NB. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

Giải bài tập vật lý 9 điện trở dây dẫn

a. Hãy cho biết hiệu điện thế U_{AB} bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế U_{MN}.

b. Hãy so sánh hiệu điện thế U_{AN} và U_{MB}.

Giải:

a) Các đoạn dây AM, MN và NB mắc nối tiếp nên:

Mặt khác, điện trở của các đoạn dây tỉ lệ thuận vói chiêu dài của chúng nên:

Do đó:

a) Ta có: AN = AM + MN = MN + NB = MB

Nên :

Suy ra: U_{AN} = U_{MB}.

7.4 (SBT, trang 19)

Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l_{1}=10m có điện trở R_{1} và một dây dẫn bằng nhôm dài l_{2}=5m có điện trở R_{2}. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R_{1} và R_{2}?

Xem thêm  Hướng dẫn thuyết minh về con chó – Tập làm văn 9

A. R_{1} = 2R_{2}                           

B. R_{1} < 2R_{2}        

C. R_{1} > 2R_{2}          

D. Không đủ điều kiện để so sánh R_{1} với R_{2}.

Giải:

Chọn D. Vì không biết tiết diện của 2 dây dẫn này như thế nào nên không đủ điều kiện để so sánh R_{1}R_{2}.

7.5 (SBT, trang 19) Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn.                            

B. Khối lượng của dây dẫn.

C. Chiều dài của dây dẫn.                          

D. Tiết diện của dây dẫn.

Giải:

Chọn B. Khối l.ượng của dây dẫn.

7.6 (SBT, trang 20) Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Giải:

Chọn A.

Xem thêm  Đề thi tham khảo tuyển sinh 10 năm học 2018-2019

7.7 (SBT, trang 20) Dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc của bóng đèn đó.

Giải:

Ta có:

Chiều dài toàn bộ sợi dây tóc là 16cm.

7.8 (SBT, trang 20) Đường dây dẫn của một mạng điện trong gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Giải:

Ta có: 

Điện trở tồng cộng của toàn bộ đường dây là 10Ω.

7.9 (SBT, trang 20) Đoạn dây dẫn nối từ cột điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Giải:

Ta có: 

Vậy mỗi đoạn dây dài 1m có điện trở là 0,01Ω.

7.10 (SBT, trang 20) Người ta muốn quấn một cuộn dây dẫn điện trở quay một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5 cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω.Hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được quấn sát nhau thành một lớp.

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh môn Toán 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2014 -2015

Giải:

Chiều dài của cuộn dây là: 

Chiều dài 1 vòng dây bằng chu vi của đường tròn tiết diện lõi sứ bằng 3,14.d (d là đường kính lõi sứ).

Số vòng dây quấn quanh lõi sứ là:

7.11 (SBT, trang 20) Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bi đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn như trước.

Giải:

Khi dây mayso bị đút có thể nối chỗ bị đứt lại để sử dụng tiếp. Tuy nhiên vì chiều dài của dây giảm, nên điện trở của dây dẫn giảm.

Vì hiệu điện thế không đổi, theo định luật Ôm, cường độ dòng điện chạy qua dây mayso tăng lên.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.