Bài 8. Sự phụ thộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

()

Đang tải…

Giải bài 8 Vật Lý 9 điện trở tiết diện

C1 (SGK, trang 22) Hãy tính điện trở tương đương R_{2} của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R_{3} của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c.

Giải bài 8 Vật Lý 9 điện trở tiết diện

Giải:

Trong sơ đồ hình 8.lb SGK, hai dây dẫn có điện trở bằng nhau mắc song song vợi nhau nên: R_{2} = R/2

Trong sơ đồ hình 8.1c SGK, ba dây dẫn có điện trở bằng nhau mắc song song với nhau nên: R_{3} = R/3

C2 (SGK, trang 23) Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R_{2} R_{3} như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R_{1}R_{2} và điện trở tương ứng R_{1}, R_{2} của chúng có mối quan hộ như thế nào.

Giải:

Dự đoán: Đối với các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại yật liệu, nếu tiết diện của dây dẫn lớn hơn bao nhiêu lần thì điện trở của nỏ nhỏ hon bấy nhiêu lần.

Suy ra: Hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trỏ’ của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

Xem thêm  Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án (số 18)

C3 (SGK, trang 24) Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm^{2}, dây thứ 2 có tiết diện 6 mm^{2}. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Giải:

Ta có:

C4 (SGK, trang 24)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện mm^{2} và có điện trở R_{1}= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm^{2} thì có điện trở là R_{2} bao nhiêu?

Giải:

Ta có:

C5 (SGK, trang 24) Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l_{1} = 100 m, có tiết diện S_{1} = 0,1 mm^{2} thì có điện trở R_{1} = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài l_{2} = 50 m, có tiết diện S_{2} = 0,5 mm^{2} thì có điện trở R_{2} là bao nhiêu?

Giải:

Kết luận chung: Đối với các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của các dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài và  tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

C6 (SGK, trang 24) Một sợi dây sắt dài l_{1} = 200 m, có tiết diện S_{1} = 0,2 mm^{2} và có điện trở R_{1}  = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l_{2} = 50 m, có điện trở R_{2}  = 45 Ω thì có tiết diện S_{2}  bao nhiêu?

Giải:

Ta có:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Đề ôn số 11 – Tuyển tập đề ôn vào lớp 10 THPT môn Toán –

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.