Đáp án đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Bình – Tiếng anh 9 – năm học 2012-2013

Loading...
()

Đang tải…

Đáp án đề HSG Anh 9 Quảng Bình 2012-2013

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. B

7.  C

8. women

9. coming

10. nearly

11. feelings

12. unwilling

13. permission

14. enthusiastic

15. 264

16. A

17. C

18. A

19. C

20.  D

21. C

22. B

23. B

24. C

25. A

26. C

27. D

28. B

29. D

30. C

31. on

32. to

33. off

34. of 

35. for

36. scientists

37. qualified

38. unfriendly

39. fashionably

40. foretell

41. getting

42. returns

43. was being played

44. knew

45. will be learning

46. to have escaped 

47. is

Loading...

48. had been standing

49. served

50. not buying

51. A. has -> have .

52. be existed -> exist

53. C. with not -> without

54. A. careful -> carefully

55. D. wasn’t -> didn’t

56. B

57. A

58. D

59. D

60. B

61. A

62. C

63. B 

64. D

65. B

66. not/ever

67. Life 

68. who/that

69. On

70. Spend

71. dependent

72. find

73. older 

74.   hard/ difficult

75. enough

76. D

77. B

78. D

79. D

80. D

81. This is the first time I have seen this film.

82. He denied being/ having been there/ (that) he had been there at the/ that time

83. The train does not take as long as the bus (does).

84. Never in my life have I seen such a mess!

85. That car belongs to my father.

86. wishes she had gone to 

87. has not retired

88. even though I knew 

89. no intention of telling

90. devoted all his time to

Xem thêm 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, em thích nhất điều gì? Nêu ý kiến của em về điều đó – Văn hay lớp 9

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *