Đề 7 – Đề cương ôn tập HKI Toán 9

()

Đang tải…

ĐỀ 7

Câu 1:  Biểu thức   được xác định khi :

A. mọi x ∈ R                B. x ≤0                C. x = 0                 D, x ≥0

Câu 2: Hai đường thẳng y = x + 1 và y = 2x – 2 cắt nhau tại điểm có toạ độ là:

A. ( -3;4 )                     B. (1; 2 )              C. ( 3;4)                  D. (2 ; 3 )

Câu 4: Điểm (-1 ; 2 ) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây:

A. y = 2x + 1              B. y = x – 1                 C. y = x + 1               D. y = -x + 1

Câu 6:  Nếu hai đường tròn có điểm chung thì số tiếp tuyến chung nhiều nhất có thể là:

A. 4                           B.3                    C.2                    D. 1

Câu 7 : Tam giác ABC có góc B = 45° ;góc C = 60° ; AC = a thì cạnh AB là:

A. a√6                B . ½.a√6                            C.  a√3                    D.a√2

Câu 8.  Cho tam giác đều ngoại tiếp đường tròn bán kính 2 cm . Khi đó cạnh của

tam giác đều là :

A. 4√3 cm                B. 2√3cm               C.  3cm                    D.  4 cm

Phần II – Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1:( 1,5 điểm) cho biểu thức

Với x ≥ 0 ; x ≠1

a , Rút gọn biểu thức A.

b, Tìm giá trị lớn nhất của A

Bài 2: ( 2 điểm ) Cho hàm số y = ( m+ 1 ) x +2 (d)

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh – Đề số 7

a, Vẽ đồ thị hàm số với m = 1

b, Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng  y = x+ 3 tại điểm có hoành  độ bằng 1

Bài 3: ( 1 điểm) Tìm a,b để hệ phương trình sau có nghiệm ( 1;2)

Bài 4: ( 2,5 điểm )  Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB; Ax là tiếp tuyến của nửa đường tròn. Trên nửa đường tròn lấy điểm D ( D khác A,B ) tiếp tuyến tại D của (0) cắt Ax ở S.

a, Chứng minh S0 // BD

b, BD cắt AS ở C chứng minh SA = SC

c, Kẻ DH vuông góc với AB; DH cắt BS tại E . Chứng minh E là trung

điểm của DH

Bài 5: ( 1 điểm )   Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   M = a² + ab + b² – 3a – 3b + 2011

File PDF

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.