Category Archives: Đề thi học sinh giỏi

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Tỉnh Phú Thọ – 2013

Đang tải… Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Tiếng Anh 9 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ THỌ –––––––––– ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9  THCS NĂM HỌC: 2012-2013 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)      Chú […]

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Tỉnh Phú Thọ – 2018

Đang tải… Đề thi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 Chú ý:   – Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển – Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này – Toàn bộ nội dung hướng dẫn cho phần Listening đã có trong đĩa CD – […]

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Tỉnh Phú Thọ – 2016

Đang tải… Đề thi cấp tỉnh Tiếng Anh 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2015-2016 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề  HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI […]

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Tỉnh Phú Thọ – 2015

Đang tải… Đề thi HSG cấp tỉnh Tiếng Anh 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ        KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TIẾNG ANH                  Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 281608

Đang tải… Đề ôn Tiếng Anh 9 cấp tỉnh – Kỳ thi chọn HSG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 28) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018  MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ………………………………..  PART I. […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 271608

Đang tải… Đề ôn thi HSG tỉnh Tiếng Anh 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ ÔN THI SỐ 27 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ……………………………….. SECTION A: LISTENING: (3 […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 261608

Đang tải… Đề ôn thi cấp tỉnh Tiếng Anh 9 – Kỳ thi chọn HSG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 26) Kỳ thi chọn HSG CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018  MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)  SECTION I. LISTENING: (3.0 points-0.2/each) Đề […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 251608

Đang tải… Đề thi cấp tỉnh Tiếng Anh lớp 9 – Kỳ thi học sinh giỏi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 25) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018  MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)  ————————————————————————————————————– SECTION I. […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 241608

Đang tải… Đề thi HSG Tiếng Anh 9 cấp tỉnh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 24) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018  MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) SECTION I: LISTENING (3.0 points) (You will hear twice […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 231608

Đang tải… Đề ôn thi Tiếng Anh 9 cấp tỉnh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 23) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) SECTION I: LISTENING (3.0 points) (You will hear twice […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 221608

Đang tải… Đề thi môn Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 9 **Bài nghe Đề thi môn Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 9 dưới đây https://giaotrinhtuhoc.com/wp-content/uploads/2019/08/ĐỀ-SỐ-22-HSG-ANH-9.mp3 SECTION I: LISTENING (3.0 points) (You will hear twice for each part) Part 1. You will hear a radio interview with a ballet dancer called Elena Karpov, who is talking […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 211608

Đang tải… Đề thi HSG Tiếng Anh tỉnh lớp 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề ôn thi 21) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) I. LISTENING: (3.0 points) *** Bài nghe Đề […]

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 9 – Mã đề 201608

Đang tải… Đề thi HSG môn Tiếng Anh 9 cấp tỉnh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi 20) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM 2018 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) SECTION I: LISTENING (3.0 points) (You will hear […]