Category Archives: Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn

Đề thi Văn vào lớp 10 chuyên tại TP HCM năm 2019

Đang tải… Chiều 3/6, hơn 6.000 thí sinh tại TP HCM làm bài thi chuyên các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. Tại điểm thi THPT Trưng Vương, thí sinh dự thi ở hai môn Toán và Văn. Ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào […]

Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2019

Đang tải… Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển nếu dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).  Xem thêm: ►Đề thi Toán […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Lào Cai – Năm học 2013 – 2014

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 8 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI NĂM HỌC 2013 – 2014 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (1,0 điểm) Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) – Năm học 2014 – 2015

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 10 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG (QUẢNG NINH) NĂM HỌC 2014 – 2015 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn thơ sau: […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Lào Cai – Năm học 2014 – 2015

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI NĂM HỌC 2014 – 2015 (Thời gian làm bài: 150 phút) I. Phần đọc – hiểu (2,0 điểm) Đọc đoạn trích […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc – Năm học 2014 – 2015

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 11 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC  NĂM HỌC 2014 – 2015 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (1,0 điểm) Phát hiện và phân tích hiệu […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Hà Nam – Năm học 2014 – 2015

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 7 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NAM NĂM HỌC 2014 – 2015 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (2,0 điểm) a) Hãy sắp xếp các câu […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2017 – 2018

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 6 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017 – 2018 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4,0 điểm) “Sách mở ra trước […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2016 – 2017

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 5 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016 – 2017 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4,0 điểm) Lên bốn tuổi, Court […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2015 – 2016

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 4 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2015 – 2016 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4,0 điểm) Trong bài hát Khát […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2014 – 2015

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 3 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014 – 2015 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4,0 điểm) Như các buổi chiều, […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2013 – 2014

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 2 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 – 2014 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4,0 điểm) Gặp một người tàn […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn – Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Năm học 2012 – 2013

Đang tải… Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn B. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN ĐỀ 1 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM HỌC 2012 – 2013 (Thời gian làm bài: 150 phút) Câu 1: (4 điểm) Bạn có nghèo không? […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn – Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Năm học 2016 – 2017

Đang tải… Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn A. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 DẠNG CƠ BẢN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2016 – 2017 (Thời gian làm bài: 120 phút) Phần I: (3 điểm) Cho đoạn trích sau: – Thôi! Ba […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn – Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Năm học 2015 – 2016

Đang tải… Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn A. ĐỀ THI VÀO LỚP 10 DẠNG CƠ BẢN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2015 – 2016 (Thời gian làm bài: 120 phút) Phàn I: (5,0 điểm) Đồng chí của Chính Hữu là một […]