Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà – Bài văn chọn lọc lớp 9

()

Đang tải…

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009

 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VIỆC

             Căn cứ Luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chúng tôi gồm:

             Bên cho thuê nhà (sau đây gọi tắt là bên A):

             Ông (bà):

             Số CMTND (hộ chiếu) … .do CA … cấp ngày … 

             Địa chỉ:   

             Điện thoại:

             Bên thuê (sau đây gọi tắt là bên B):

             Ông (bà):   

             Số CMTND (hộ chiếu)… do CA … cấp ngày …

             Đại diện cho Trung tâm nghiên cứu, hợp tác và bồi dưỡng kiến thức Điện thoại:

             Hai bên thống nhất kí kết Hợp đồng thuê nhà dùng cho mục đích làm văn phòng với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NHÀ LÀM VIỆC

             1. Địa chỉ: p. 402 G4, đường Trung Ýên

             2. Cấp nhà làm việc: Nhà chung cư.

             3. Tổng diện tích bao gồm 4 phòng làm việc, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 2 ban công (diện tích sử dụng 75m^{2})

Xem thêm  Đáp án đề số 43 – Tuyển chọn đề thi vào lớp 10 chuyên Anh

             4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà làm việc: đèn chiếu sáng, hệ thống điện nước.

II. GIÁ CHO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

             1. Giá thuê: 500.000.000đ (năm triệu đồng chẵn) một tháng.

             2. Bên B sẽ thanh toán cho bên A những khoản phát sinh hàng tháng từ việc sử dụng điện nước và điện thoại. Mức phát sinh sẽ tuỳ thuộc vào thực tế sử dụng và bên A sẽ thông báo bên B hàng tháng,

             3. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt trả vào ngày 05 đầu quý,

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

             1. Thời hạn cho thuê là 12 tháng kể từ ngày 01/03/2009

             2. khi hết hạn hợp đồng tùy theo tình hình thực tế 2 bên có thể thỏa thuận gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng

             3. Một trong 2 bên ngừng thời hạn trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

IV. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

             1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

             – Được lấy lại nhà khi thời hạn thuê đã hết-

             – Cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng cho mượn hiệu quả.

Xem thêm  Mùa xuân nho nhỏ – Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2

             – Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi hợp đồng được ký

             – Trong trường hợp cần chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cần báo trước cho bên B bằng văn bản trước ít nhất 03 tháng.

             2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

             – Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và được thống nhất bằng, văn bản.

             – Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Trung tâm theo đúng pháp lệnh hiện hành.

             – Thanh toán các khoản chi phí phát sinh như tiền điện dùng, tiền nước, điện thoại đầy đủ và đúng hạn trong thời gian thuê nhà.

             – Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận. Trường hợp cần chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn cần báo trước cho bên A bằng văn bản trước ít nhất 03 tháng.

VI. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THO THUÊ NHÀ LÀM VIỆC

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà làm việc được thực hiện trong các trường hợp sau:

             1. Thời hạn thuê đã hết.

Xem thêm  Phiếu bài tập Toán 9 số 06

             2. Nhà làm việc không còn.

             3. Nhà làm việc cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch của Nhà nước

             4. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

VI. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

             1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thỏa thuận thì 2 bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính:

             2. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Bên cho thuê giữ 01 bản, bên thuê giữ 03 bản.

             3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày 2 bên ký kết.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

___

Bài văn mẫu 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *