Category Archives: Sách bài tập Toán 9

Bài tập ôn cuối năm – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 – phần Hình học

Đang tải… Bài tập ôn cuối năm 1. Căn bậc hai số học của 0,36 là : (A) 0,18 ; (B) -0,18 ; (C) 0,6 ; (D)-0,6 và 0,6 Hãy chọn đáp số đúng. (A) x = 2,5 ; (B) x ≥ 2,5 ; (C) với mọi giá trị của x ; (D) x ≤ 2,5. Hãy […]

Bài tập ôn chương IV – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Bài tập ôn chương IV 42. Độ dài các cạnh của một tam giác ABC vuông tại A, thỏa mãn các hệ thức sau:   a là một độ dài cho trước a) Tính theo a, độ dài các cạnh và chiều cao AH của tam giác b) Tam giác ABC nội tiếp […]

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Hình cầu 27. a) Trong hình 102, cho A là giao điểm của đường tròn (0; 6) với tia 90° và kí hiệu là A(6; 90°). Tương tự B là giao điểm của đường tròn (0; 3) với tia 150° và kí hiệu là B(3; 150°). Hãy đánh dấu các điểm C(6; 210°), D(3; […]

Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Hình nón. Hình nón cụt 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, góc = 60° và BC = 2a.(đơn vị độ dài). Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh huyền BC. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành. 15. Cắt bỏ hình quạt OPSQ (xem hình […]

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Hình trụ 1.  Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD (AB > AD) theo thứ tự là 2 và 6a. Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng, ta được một hình trụ. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình trụ này. 2. Mô hình của […]

Bài tập ôn chương III – Góc với đường tròn – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Bài tập ôn chương III 73. Cho đường tròn đường kính AB. Qua A và B kẻ hai tiếp tuyến của đường tròn đó. Gọi M là một điểm trên đường tròn. Các đường thẳng AM và BM cắt các tiếp tuyến trên lần lượt tại B’ và A’. a) Chứng minh rằng […]

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 63. a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R). b) Vẽ đồ thị biểu diễn diện tích hình tròn theo bán kính của nó. c) Diện tích hình tròn có tỉ lệ thuận với bán kính không […]

Độ dài đường tròn, cung tròn – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Độ dài đường tròn, cung tròn 52. Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu ? Hãy giải thích. 53. Tính […]

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 44. Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm. Nêu cách vẽ. 45. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường […]

Tứ giác nội tiếp – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Tứ giác nội tiếp 39. Trên đường tròn tâm O có một cung AB và S là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây AB lấy hai điểm E và H. Các đường thẳng SH và SE cắt đường tròn theo thứ tự tại C và D. Chứng minh EHCD là một […]

Cung chứa góc – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đang tải… Cung chứa góc 33. Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và =  không đổi. Tìm quỹ tích giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó. 34. Dựng cung chứa góc 42° trên đoạn thẳng AB = 3cm. 35. Dựng tam giác ABC, biết BC = 3cm, […]

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn – Sách BT Toán 9 Tập 2

Đang tải… Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn 28. Các điểm , , …, , được sắp xếp theo thứ tự đó trên đường tròn (O) và chia đường tròn thành 20 cung bằng nhau. Chứng minh rằng dây vuông góc với dây .  29. Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường […]

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây – Sách Bài tập Toán 9 tập 2 phần Hình học

Đang tải… Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 24. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD với hai đường tròn (C ∈ (O), D ∈ (O’)). a) Chứng minh rằng khi cát tuyến quay xung quanh điểm A thì CBD có số đo […]

Góc nội tiếp – Sách Bài tập Toán 9 tập 2 phần Hình học

Đang tải… Góc nội tiếp 15. Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ. 16. Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp […]

Liên hệ giữa cung và dây – Sách Bài tập Toán 9 tập 2 phần Hình học

Đang tải… Liên hệ giữa cung và dây 10. Cho tam giác ABC có AB > AC. Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK xuống BC và BD (H ∈ […]