Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 4 x 5 + 6 ……….. 4 x 6

b. 5 x 4 – 6 ……….. 5 x 4

c. 3 x 6 + 3 ……….. 3 x 7

 

Câu 2: Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau:

a. 3, 6, 9, 12, ……, …….. ,…….

b. 5, 10, 15, 20, ……, …….. ,…….

 

Câu 3: Tìm hai số có tích bằng 8 và có tổng bằng 6.

 

Câu 4: Tìm hai số có tích bằng 10 và có hiệu bằng 3.

 

Câu 5: Tìm hai số có tích bằng 9 và hiệu bằng 0.

Câu 6: An, Bình mỗi bạn viết thu cho 4 bạn. Hồng, Lan, Cúc, Huệ. Hỏi tất có bao nhiêu bức thư.

 

Câu 7: Có 3 bạn, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Hỏi 3 bạn đã mua bao nhiêu viên bi?

 

Câu 8: Có hai con đường đi từ nhà Lan đến nhà Hồng, có 4 con dường đi từ nhà Hồng đến nhà Mai. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà Lan đến nhà Mai mà phải đi ngang qua nhà Hồng?

 

Câu 9: Ba bạn An, Bình, Cư trong 1 tổ cùng đi chung đến trường. Trên đường đi mỗi em gặp bôn bạn cùng lớp đi đến trường. Hỏi ba bạn An, Bình, Cư gặp tất cả bao nhiêu bạn?

 

Xem thêm Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 1- Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Xem thêm  Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Toán hay và khó lớp 2

Câu 1:

a. 4 x 5 + 6 > 4 x 6

b. 5 x 4 – 6 < 5 x 3

c. 3 x 6 + 3 = 3 x 7

 

Câu 2:

a. 3,6, 9, 12, 15, 18, 21

b. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

 

Câu 3:

8=1×8

1+8=9

Loading...

8=2×4

2+4=6

Vậy hai số Cần tìm là 2 và 4

 

Câu 4:

10 = 1 x 10

10 – 1 = 9

10 = 2 x 5

5 – 2 = 3

Vậy hai số cần tìm là 2 và 5

 

Câu 5:

9 = 1 x 9

0 – 1 = 8

9 = 3 x 3

3 – 3 = 0

Vậy hai số cần tìm đều bằng 3.

 

Câu 6:

Sô bức thư được viết là:

4 x 2 = 8 (bức thư)

Đáp số: 8 bức thư

 

Câu 7:

Mỗi bạn mua 2 viên bi Số viên bi 3 bạn mua

2 x 3 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

 

Câu 8:

Số cách đi từ nhà Lan đến nhà Mai:

4 x 2 = 8 (cách đi)

Đáp số: 8 cách đi

 

Câu 9:

Ba bạn An, Bình, Cư gặp tất cả 4 bạn cùng lớp.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *