Ôn tập các dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Ôn tập các dạng toán về hình học

Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác cùng chung cạnh AH?
           Kể tên các hình tam giác đó.

 

>> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây.

Bài 2. Một sợi dây dài 4dm 5cm. Người ta cắt sợi dây đó ra thành các đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn dài 5cm. Hỏi cắt được mấy đoạn? Phải cắt mấy lần để được số đoạn đó?

>> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây.

Bài 3. Cho hình vẽ bên. Biết H là điểm chính giữa của đoạn CB; CB = 1dm. Tính:
a) Chu vi các hình tam giác ACD,
ACB, AHB, ACH.
b) Chu vi các hình tứ giác ABCD, ADCH.
c) Độ dài đường gấp khúc: DCHAB, DAHB.

>> Xem thêm đáp án bài 3 tại đây.

Bài 4. Hình tứ giác MNPQ có chu vi là 68cm, tổng độ dài hai cạnh MN và NP bằng 36cm. Tìm tổng độ dài hai cạnh PQ và QM.

>> Xem thêm đáp án bài 4 tại đây.

Bài 5. Hình tứ giác MNPQ có bốn cạnh bằng nhau, biết cạnh MN = 5cm. Tính chu vi tứ giác MNPQ.

>> Xem thêm đáp án bài 5 tại đây.

Bài 6. Hình tứ giác MNPQ có bốn cạnh bằng nhau và có chu vi là 20cm. Tính độ dài cạnh MN. 

>> Xem thêm đáp án bài 6 tại đây.

Xem thêm  Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 3- Toán nâng cao lớp 2

Bài 7. Hình tam giác ABC có độ dài hai cạnh AB = AC và gấp đôi cạnh BC, biết độ dài cạnh BC là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tính chu vi hình tam giác ABC. (Các độ dài tính theo đơn vị cm)

>> Xem thêm đáp án bài 7 tại đây.

Bài 8. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 50cm, tổng độ dài ba cạnh AB,
BC, CD là 32cm, tổng độ dài hai cạnh CD, DA là 25cm. Tính độ dài cạnh CD.

>> Xem thêm đáp án bài 8 tại đây.

Bài 9. Hình tứ giác ABCD có độ dài ba cạnh

Loading...

AD = BC = AB, cạnh còn lại DC = 2 X AB.

Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài cạnh AB = a.

>> Xem thêm đáp án bài 9 tại đây.

 

Bài 10. Cho tứ giác ABCD, biết chu vi hình tam giác ABC là 7cm, chu vi hình tam giác BCD là 8cm, chu vi hình tam giác CDA là 5cm, chu vi hình tam giác DAB là 10cm và độ dài AC + BD = 5cm. Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

>> Xem thêm đáp án bài 10 tại đây.

Bài 11. Cho hình tứ giác ABCD như  hình vẽ, tính độ dài AC + BD, biết chu vi hình tứ giác ABCD là 17cm, chu vi các hình tam giác: ABC, BCD, CDA, DAB lần lượt là: 10cm; 15cm; 12cm và 13cm.

>> Xem thêm đáp án bài 11 tại đây.

Xem thêm  Dạng Toán Tính chu vi hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Bài 12. Cho hình tam giác ABC, có AB = AC, H là điểm giữa của BC, biết chu vi tam giác AHB = 25cm, đoạn AH = 7cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

>> Xem thêm đáp án bài 12 tại đây.

Bài 13. Đoạn đường AB dài gấp đôi đoạn đường BC, dài bằng 1/2 đoạn đường CD, biết đoạn đường AB dài 8dm. Tính chiều dài đường gấp khúc ABCD.

>> Xem thêm đáp án bài 13 tại đây.

Bài 14. Cho tứ giác ABCD như hình vẽ, tính độ dài

(CD – AB), biết chu vi tứ giác ABCD = 17cm,

chu vi các tam giác: BCD = 15cm, CDA = 12cm và

AC + BD = 8cm.

>> Xem thêm đáp án bài 14 tại đây.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *