Ôn tập các số đến 100 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Từ ba chữ số 4, 7, 9, em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau. (Ở mỗi số không có hai chữ số giống nhau).

 

Câu 2: Số X gồm bao nhiêu chữ số, biết:

a. X bé hơn 100

b. X đứng liền sau một số có hai chữ số.

 

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống. (theo mẫu)

Ôn tập các số đến 100 - Toán lớp 2

Câu 4: Lấy các chữ số 8, 9 làm chữ số hàng chục, các chữ số Q, 6, 7 làm chữ số hàng đơn vị hãy lập các sô’ có hai chữ số.

 

Câu 5: Viết các số từ 8 đến 12 thì phải viết bao nhiêu chữ số?

 

Câu 6: Viết các số có một chữ số sao cho khi thêm 3 đơn vị vào số đó thì được một số có hai chữ số.

 

Câu 7: Viết các số có hai chữ số sao cho khi bớt ở số đó đi 5 đơn vị thì được số có một chữ số.

 

Câu 8: Tìm số có một chữ số sao cho thêm 2 chục vào số đó ta được một số lớn hơn 28.

 

Xem thêm Ôn tập các số đến 100 – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Câu 1:

Từ ba chữ số 4, 7, 9, ta có thể viết được các sô có hai chữ số khác nhau là: 47, 49, 74, 79, 94, 97.

 

Câu 2:

a. X bé hơn 100 có hai trường hợp.

Xem thêm  Một số bài tập tính số hạng trong 1 tổng – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2

Ỵ X bé hơn 100 và X bé hơn 10: X có một chữ số.

Loading...

Ỵ X bé hơn 100 và X lớn hơn 9: X có hai chữ số.

 

b. Nếu số có hai chữ scí khác số 99 thì X là số có hai chữ số.

Ỵ Nếu số có hai chữ số là số 99 thì X có ba chữ số.

 

Câu 3:

Câu 4:

Với hai chữ số 8, 9 làm chữ số hàng chục, các chữ số 0, 6, 7 làm chữ số hàng đơn vị. Ta lập được các số có hai chữ số sau: 80, 86, 87, 90, 96, 97

 

Câu 5:

Từ 8 đến 9 là hai số, mỗi số có một chữ số.

Từ 10 đến 12 là ba số, mỗi số có hai chữ số.

Viết các sô” từ 8 đến 12 thì số chữ số phải viết là: l + l + 2 + 2 + 2 = 8 (chữ số)

Đáp sô: 8 chữ sô

 

Câu 6:

Các số có một chữ số sau khi thêm 3 đơn vị được số có hai chữ số là: 7, 8,9

 

Câu 7:

Các số có hai chữ số sao cho khi bớt ở số đó đi 5 đơn vị được số có một chữ số là: 14, 13, 12, 11, 10

 

Câu 8:

Số có một chữ số sao cho thêm 2 chục vào số đó ta được một số lớn hơn 28 là số 9.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Bài tập về đọc, viết và so sánh số – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *