Ôn tập dạng bài về đo lường và đơn vị đo lường – Toán bồi dưỡng lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Ôn tập đo lường và đơn vị đo lường

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

8dm = … cm

50cm = … dm

2m = … dm

3dm 7cm = … cm 

94cm = … dm … cm

250cm = … m … cm

>> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây.
 Bài 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 64m + 28m + 5m =………………….
b) 73dm – 49dm + 16dm = ………………….
c) 25kg + 214kg – 13kg = ………………….
d) 14 phút + 36 phút – 27 phút = ………………….

>> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây.

Bài 3. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 5 giờ chiều tức là…….. giờ;              b) 20 giờ tức là …….. giờ tối;
c)…….. giờ là một ngày, đêm;               d) 1 giờ có …….. phút.

>> Xem thêm đáp án bài 3 tại đây.

Bài 4. Hà đến nhà bà lúc 7 giờ sáng. Hà ra về lúc 4 giờ chiều hôm đó. Hỏi Hà đã ở nhà bà bao lâu?

>> Xem thêm đáp án bài 4 tại đây.

Bài 5. Chủ nhật tuần này là ngày 10 tháng 2. Hỏi chủ nhật tuần trước và chủ nhật tuần sau là ngày nào?

>> Xem thêm đáp án bài 5 tại đây.

Bài 6. Thứ ba tuần này là ngày 9, hỏi:

a) Thứ sáu tuần trước là ngày nào?
b) Thứ bảy tuần sau là ngày nào?

>> Xem thêm đáp án bài 6 tại đây.

Bài 7. Ngày 31 tháng 3 là thứ tư, hỏi:

a) Ngày 1 tháng 4 là thứ mấy?
b) Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 là ngày nào? 

>> Xem thêm đáp án bài 7 tại đây.

Bài 8. Hà bắt đầu làm bài tập lúc 9 giờ 15 phút sáng, lúc bạn đứng dậy rời khỏi bàn học là 11 giờ 30 phút. Hỏi thời gian bạn Hà ngồi tại bàn học là bao nhiêu phút?

>> Xem thêm đáp án bài 8 tại đây.

Bài 9. Lan về quê ngoại từ thứ hai tuần trước, đến thứ sáu tuần này Lan mới từ quê ngoại về nhà. Hỏi Lan ở quê ngoại bao nhiêu ngày?

>> Xem thêm đáp án bài 9 tại đây.

Xem thêm Ôn tập các dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2 tại đây.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 2- Toán nâng cao lớp 2
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *